en ru


I přes zákaz inspekce Povodí Odry dál staví načerno na Ostravici

11.5.2002 - Frýdlant nad Ostravicí | Novinky
Stížnost na inspekci Českého životního prostředí a podnět Policii ČR podali členové sdružení Ochrana vod kvůli nezákonnému postupu Povodí Odry a.s. Ačkoli totiž inspektoři zakázali správci toku provádět úpravy na řece Ostravici u Frýdlantu nad Ostravicí, dodavatel prací pod dohledem pracovníků povodí pokračuje v drastických úpravách koryta dále.
Stížnost na inspekci Českého životního prostředí a podnět Policii ČR podali členové sdružení Ochrana vod kvůli nezákonnému postupu Povodí Odry a.s. Ačkoli totiž inspektoři zakázali správci toku provádět úpravy na řece Ostravici u Frýdlantu nad Ostravicí, dodavatel prací pod dohledem pracovníků povodí pokračuje v drastických úpravách koryta dále. „Správce toku si nevyřídil výjimku k zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů, a přesto už čtrnáct dní provádí beztrestně úpravy koryta,“ upozorňuje Vladimír Burda ze sdružení Ochrana vod a doplňuje, že v místech, kde pracovníci povodí provádějí úpravy, žije například kriticky ohrožený rak říční, mihule potoční, mřenka mramorovaná, vranka pruhoploutvá a další zvláště chránění živočichové. Celý případ je podle Vladimíra Burdy velmi složitý a táhne se už od roku 1999. Správci toku se totiž podařilo získat od okresních úředníků ve Frýdku-Místku povolení k regulaci toku, aniž by si musel vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Sdružení o této dohodě nemělo ani ponětí, a to přesto, že bylo účastníkem správního řízení. „Vypadalo to, že správce toku upustil od plánované úpravy, ale pak jsme ke svému překvapení zjistili, že regulace byla zahájena bez jakýchkoli řízení, “ osvětluje Burda. „Správce toku tvrdil, že provádí pouze odtěžení štěrku, nikoli regulaci. Nicméně inspekce další práce zakázala a firmě Ingstav, která práce prováděla, udělila stotisícovou pokutu,“ upozorňuje. Zatímco si členové sdružení dopisovali s úředníky a odvolávali se proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které neshledalo důvod pro udělení pokuty, pracovníci povodí dále pokračovali v regulaci Ostravice. „Pocit absolutní beztrestnosti umožnil pracovníkům povodí, aby pokračovali v regulaci Ostravice. Přišli jsme na to v září roku 2000 a okamžitě jsme na to upozornili inspekci. Ta okamžitě práce rozhodnutím zastavila. A toto rozhodnutí stále platí,“ zdůrazňuje Burda. Jak dodává, okresní úředníci z Frýdku-Místku se poté snažili stavbu dodatečně legalizovat a rozhodli, že koryto Ostravice má být uvedeno do stavu, do něhož bylo kdysi zregulováno (tyto regulace zničily povodně v roce 1997), nikoli však do stavu, v němž se tok nacházel před zahájením prací. Poté, co ministerstvo toto nesmyslné rozhodnutí zrušilo, okresní úřad vydal závazné stanovisko, v němž se zásahem do toku souhlasí. I když se členové sdružení proti tomuto rozhodnutí odvolali, krajský úřad jejich odvolání zamítl. „Proti jeho rozhodnutí jsme podali žalobu,“ konstatuje Burda. „Jsme přesvědčeni, že nám soud dá za pravdu, jenže máme obavy, že do té doby bude další úsek Ostravice nenapravitelně zničen. Klademe si otázku, jak je možné proinvestovat peníze z dotací státu na stavbě, která byla rozhodnutím inspekce zastavena a u které neproběhla zákonem předepsaná správní řízení“, dodává.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha