isobutylnitrit

 • CAS

  542-56-3
 • Vzorec

  C4H9NO3

 • Stručná charakteristika

  Isobutylnitrit je organická sloučenina, ester butanolu a kyseliny dusičné. Díky svým vasodilatačním (rozšíření krevních cév – pokles tlaku) účinkům je Isobutylnitrit znám především jako přísada do inhalačně podávaných léků a afrodiziak. Bývá součástí některých osvěžovačů vzduchu. Je běžně používán jako legální tzv. rekreační droga. V omezené míře bývá meziproduktem výroby jiných sloučenin, slouží také pro čištění citlivých kovových strojních dílů. Po požití může dojít až k fatální methemoglobinemii (hemoglobin ztrácí schopnost vázat kyslík). Při kontaktu s pokožkou mohou vzniknout kontaktní dermatitidy, popáleniny. Po inhalaci nebyla dosud popsána žádná úmrtí. Po vdechování se mohou objevit poruchy srdečního rytmu, podráždění dýchací soustavy, přechodná ochrnutí, psychózy i náhlá smrt. V EU je řazen do kategorie 1B, jako předpokládaný lidský karcinogen.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Pri používání přípravků s isobutylnitritem byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: ortostatická hypotenze (v důsledku rozšíření cév dochází ke poklesu krevního tlaku, když člověk vstane), synkopy (krátkodobá ztáta vědomí), tachykardie (zrychlení srdeční fekvence), pulzující bolesti hlavy, nevolnost. Byly popsány také poruchy srdečního rytmu, včetně komorové fibrilace (míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností), případy náhlé smrti, přechodné ochrnutí poloviny těla, vznik akutní psychózy, otoku plic.

  Při kontaktu s pokožkou mohou vzniknout kontaktní dermatitidy, popáleniny. Požití vede k rozvoji methemoglobinemie. Při opakovaném podání v krátkém časovém úseku se zvyšuje potřebná dávka k navození žádoucího pocitu. Zvyšuje se tak riziko infarktu myokardu či cévní mozkové příhody.

  Některé studie ukázaly, že izobutylnitrit snižuje funkčnost imunitního systému člověka ještě několik dní po užití. Při dlouhodobém užívání poškozují nosní sliznici a plíce.

  V Kalifornii je tato látka hodnocena jako karcinogen. V Evropské unii je od roku 2005 klasifikován jako karcinogen kategorie 2.

 • Synonyma


  Isobutyl nitrite, isobutylnitrite
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Výstražné symboly

  vysoce-horlavyzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 11 - Vysoce hořlavý, R 20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření, S 24 - Zamezte styku s kůží, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • Odkazy


  1) http://www.scorecard.org/chemical-profiles (Profil izobutylnitritu na www.scorecard.org v angličtině)

  2) http://ntp.niehs.nih.gov/ (Profil látky na stránkách NIESH v angličtině)

  3) http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~QLpVaP:1

 • Literatura

  Schwartz RH, Peary P. Abuse of isobutyl nitrite inhalation (Rush) by adolescents. Clin Pediatr (Phila). 1986 Jun;25(6):308-10.
 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  jindrich.petrlik@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: