Jak Arnika čistila tůň v klíčovském sadu

29.11.2017 - PRAHA
V neděli 26. listopadu čistila Arnika spolu s dobrovolníky tůň v klíčovském sadu v pražských Vysočanech. Společně tak připravovali lepší podmínky pro tamní obojživelníky, kteří jsou v české přírodě ohroženi kromě jiných důvodů také nedostatkem vhodných lokalit k životu.

Klíčovská tůň byla již téměř zaplněna bahnem vznikajícím tlením zbytků rostlin včetně listí, ovoce a živočichů. Pokud je vrstva bahna příliš vysoká a hladina vody příliš nízká, není již místo pro obojživelníky vhodné. Ve volné přírodě by působením pramenů vznikla na nedalekém místě tůně jiná, ale v městských lokalitách, kde došlo ke značné regulaci potoků i jiných vodních ekosystémů, je šance na spontánní vznik tůně mizivá. Za posledních sto let zmizelo v Praze, ale i v celé České republice nejen mnoho tůní, ale i mokřadů a rozlévajících se toků, kde se obojživelníci mohli rozmnožovat a vyvíjet. Je tedy nutné starat se o tůně již existující, revitalizovat vodní toky přírodě blízkým způsobem a budovat tůně záměrně. Jenom tak se může podařit ochrana obojživelníků, kteří kromě ztráty vodních stanovišť důležitých pro vývoj nových generací čelí i ničení suchozemských stanovišť pro dospělce a dalším nástrahám. Pro obojživelníky jsou smrtíci nebezpečné látky, které se dostávají do prostředí, neboť snadno pronikají přes jejich tenkou kůži a rychle zasahují jejich organismus. Velkým nebezpečím jsou ale i překážky v migraci dospělců k vodním plochám, jako jsou silnice a dálnice.

Uspořádáno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

MZP logo RGB v2

Banner-stika

Sledujte nás: