Jak ochránit oběti znečištění v Bosně a Hercegovině - v dubnu 2015

17.4.2015 - Zenica/ Bosna and Herzegovina
Odborníci Arniky (CZ) a Eko Forum Zenica (Bosna a Hercegovina) se setkali s řadou obětí znečištění v okolí bosenské Zenice. Tématem setkávání nebylo jen samotné znečištění, ale také diskuze a pomoc v tom, jak mohou prosazovat svá práva na dobré životní prostředí. Lidé žijící v blízkosti velkých oceláren nadnárodní firmy ArcelorMittal trpí, ocelárny totiž doslova otravují vzduch exhalacemi. Na kulatý stůl, kde se řešilo katastrofální znečištění prostředí však zástupci společnosti, ale ani příslušných státních orgánů - Ministerstva životního prostředí a inspekce životního prostředí - diskutovat nepřišli. Pomohou obětem znečištění ve sporech proti znečišťovatelům soudní spory? Foto: Adelina Grafika

Banner-stika

Sledujte nás: