Jak se uklízí toxické znečištění v zemi tisíců Buddhů - Thajsku?

9.4.2018 - PRAHA | Akce
Jak pomáhají české nevládní organizace a univerzity obětem průmyslového znečištění v Thajsku? Pojďte si poslechnout zkušenosti vědců z VŠCHT i českých a thajských expertů z nevládních organizací! Už tuto středu v 15:30 příímo v budově VŠCHT.

PROGRAM: 
- Úvodní slovo, představení Fakulty technologie ochrany prostředí a VŠCHT Praha (doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., děkan FTOP VŠCHT Praha)

- Aktivity FTOP v rámci monitorování kontaminantů životního prostředí (Ing. Marek Šír, PhD., FTOP VŠCHT Praha)

- Stav životního prostředí v Thajsku z pohledu tamní neziskové organizace EARTH (Penchom Saetang, EARTH Thailand - English Version

- Recyklujme bez jedů v Thajsku, Čechách i ve světě – výsledky vzorkování hraček vyrobených z recyklované elektroniky (Mgr. Jitka Straková, Arnika)

- Kontaminace slepičích vajíček v Thajsku perzistentními organickými polutanty (POPs) a souvislosti s mezinárodní úmluvou o POPs (RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika)

Budova B, posluchárna B166 - první patro, směrem doleva od hlavního schodiště
(je potřeba, aby se účastníci semináře ohlásili na vrátnici)

Banner-stika

Sledujte nás: