Jez na Labi - co je a není podstatné

6.6.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Považujeme za nezbytné reagovat na tvrzení Jana Hodovského, jednatele společnosti Well Consulting, a současně zopakovat některá důležitá fakta.
Diskuze o tom, kdo sdružení Arnika financuje, pouze odvádějí pozornost od podstaty sporu, zda jez na Labe u Děčína patří či nikoliv. Stejně tak není pro tuto otázku prvořadé, která doprava je ekologičtější, zda lodní či železniční. Podstatou je ochrana Labe a Labského údolí, které chrání mnohé mezinárodní směrnice i české zákony. Arnika se rozhodně nezabývá a nikdy nezabývala „nekritickým obhajováním železnice", ale předkládá argumenty, podle nichž stavbou jezu utrpí příroda Labe a Labského údolí. Tyto argumenty jsou podložené názory mnoha odborníků, například ichtyologů, botaniků a dalších biologů. Ekonomické argumenty vycházejí zase mimo jiné ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu nebo ze studie zpracované Institutem pro ekologický hospodářský výzkum (IÖW).

Arnika nejedná na ničí objednávku. Většina našich financí pochází ze zdrojů Evropské unie, od amerických, anglických a dalších nadací. Finance od nadací získáváme prostřednictvím grantů, kde je prvním impulsem zájem organizace o určité oblasti, pro niž vytváříme projekty. Záleží pak na rozhodnutí hodnotící komise, které projekty Arniky se nadace či dárce rozhodne či nerozhodne podpořit. Finance získává Arnika také z dalších zdrojů, včetně státních. Na některé projekty jsme získali peníze také z Německa. Nešlo jen o projekty týkající se ochrany Labe, ale například také o podporu ohrožených rostlin v Českém středohoří a jiné přeshraniční a mezinárodní projekty. V případě projektů z výroční zprávy za rok 2009, kterou pan Hodovský cituje, jsme třetinu peněz z BMU získali na mezinárodní projekt věnovaný přítomnosti rtuti ve výrobcích z 8 zemí čtyř kontinentů mimo Českou republiku. To samozřejmě pan Hodovský z výroční zprávy nemohl vyčíst, ale kdyby se zeptal, dozvěděl by se to. Určitou část financí získaných na činnost Arniky tvoří také zdroje českých ministerstev, státních institucí či jednotlivých měst a samozřejmě i mnoha individuálních dárců.

Mají-li tvrzení napadající Arniku zpochybnit její objektivitu, pak je nutné poznamenat, že firma Well Consulting jako zpracovatel dokumentace k záměru je zaplacená Ředitelstvím vodních cest (autorem záměru stavby PS Děčín), a proto se od ní nedá očekávat, že bude objektivní.

Poznámka pro redaktory:

Well Consulting ani její jediný jednatel (dle www.justice.cz) Jan Hodovský nejsou autorizovanými osobami (dle informačního portálu EIA) pro zpracování dokumentace pro proces EIA. Jako její zpracovatel je veden Mgr. Tomáš Šikula z firmy HBH Projekt.

Smlouva o dílo mezi ŘVC a Well Consulting na zpracování dokumentace je uzavřena na 2 380 000 Kč.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí