Jistě, pane ministře, vysázíme milion stromů

24.3.2011 - VELKÁ BRITÁNIE / PRAHA | Novinky
Ubývání zeleně ve městech se netýká jen České republiky. Vláda ve Velké Británii se rozhodla čelit tomuto problému cílenou kampaní. Jejím hlavním záměrem je vysadit ve městech během příštích čtyř let jeden milion stromů navíc. Ve Spojeném království jde o první velkou vládní kampaň podporující výsadbu dřevin za posledních čtyřicet let.

Cílem programu „The Big Tree Plant" je povzbudit lidi z místních komunit, aby se více zajímali o okolí svého bydliště a pomohli ho vylepšit. Občané mohou přispět buďto vysazením stromů nebo péčí o již rostoucí dřeviny. Další možností je založit místní skupinu nebo organizaci, která bude pečovat o stromy a hledat lokality vhodné pro výsadbu. Už nyní jsou tyto komunity podporovány formou různých grantů. Nová zeleň by se měla objevovat hlavně na místech, kde v současné době citelně chybí. Jednou z podmínek programu je, že se vždy musí jednat o veřejně přístupné prostory.

Arnika soustavně připomíná, že stromy ve městech zastávají řadu funkcí. Vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín, tlumí hluk, jsou domovem pro řadu živočichů. Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu a zlepšuje psychickou pohodu. Je tedy na místě se ptát, proč u nás především z centrálních částí velkých měst stromy mizí.

Příkladem současného negativního trendu může být Praha nebo Ostrava – tedy obě města s nejvíce znečištěným ovzduším v celé republice. „Zatímco nové vedení pražského magistrátu slibuje „za každé narozené dítě vysadit strom", pohled do statistiky ukazuje, že jde ve skutečnosti o zabrzdění výsadby stromů. Již dnes se sází více, než jaký je přírůstek obyvatelstva, avšak kácí se zhruba dvojnásobnou rychlostí a stromy postupně mizí zejména z centrálních částí města, kde jsou však zároveň vzhledem k vysoké intenzitě dopravy a znečištění nejvíce potřebné," upozorňuje Martin Skalský z Arniky. 

Ostrava, která patří k městům s vůbec nejvíce zamořeným ovzduším v Evropě, také žádné masivní výsadby neprovádí. Naopak. Od roku 2001 se pracuje na „regeneraci a humanizaci zeleně", což je pouze eufemismus označující plošné kácení stromů a keřů a výsadby mladých sazenic, které však budou plnit funkce pokácených dřevin teprve za několik desetiletí, pokud se takového stáří vůbec dožijí.

Ozdravná kůra v podobě nových stromů by tedy pomohla také českým městům a jejich obyvatelům. Třeba se jednou obdobného nápadu dočkáme i od našich politiků.

Situaci ohledně pražské zeleně je věnována stránka Arniky http://arnika.org/stromy-a-zelen

V roce 2009 Arnika zpracovala studii Stav a vývoj zeleně v Praze: http://arnika.org/stav-zelene

  • Arnika: Centrum pro podporu občanů

Banner-stika

Sledujte nás: