Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

31.5.1999 - Pat Costner (Greenpeace) | Články
Ilustrační obrázek
V roce 1995 vědecká poradní rada americké Agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. EPA) zvážila tuto otázku ve svém přehledu "Antropogenní (umělé) versus přírodní zdroje dioxinů"
a dospěla k závěru: "Pozorování na konci 70. let, že dioxiny vznikají spalováním mnoha běžných materiálů, včetně pevného komunálního odpadu, vedla některé vědce k domněnce, že dioxiny doprovázejí člověka od příchodu ohně, a že dioxiny mohou vznikat přírodním spalováním (např. při lesních požárech). V té době se zdálo, že pozorované hladiny dioxinů jsou primárně důsledkem spalování uhlí nebo snad spalování dřeva v malých kamnech." "Tyto domněnky byly z větší části vyvráceny studiemi sedimentů, jak ve Spojených Státech (zejména ve Velkých jezerech), tak v Evropě, které ukazovaly, že úroveň dioxinů v prostředí se významně zvýšila počínaje zhruba obdobím let 1935–1940 (viz Svazek II., str. 3-92 až 3-94).""Protože příchod ohně nepochybně tomuto období předcházel, lze vyvozovat, že dioxiny jsou převážně antropogenní a spojené s událostmi odehrávajícími se okolo let 1935–40. O jaké události se jednalo? Spalování uhlí je možné vyloučit, protože spotřeba uhlí ve Spojených Státech byla od začátku století asi do roku 1970 v podstatě konstantní. Tento údaj s měřeními sedimentů nesouhlasí."Zpráva vědecké poradní rady U.S. EPA poté naznačuje, co se změnilo. Hlavním zdrojem dioxinů v prostředí není spalování samo o sobě. Zdrojem je spíše výroba a spalování určitých umělých (antropogenních) materiálů obsahujících chlór, které se ve velkém množství poprvé dostaly do oběhu v období po roce 1930."Vysvětlení pravděpodobně leží v uvedení chlorovaných organických sloučenin (příkladem mohou být polyvinylchlorid a chlorované pesticidy) v období let 1935–40. Významně mohly přispět i další zdroje, jako např. olovnatý benzín (který běžně obsahoval dichlorethan a dibromethan), emise z dieselových motorů a polychlorované bifenyly (PCB)." "Přestože podrobnosti o tvorbě dioxinů dosud nejsou kvantitativně známy, zdá se, že výskyt uvedených chlorovaných látek ve spalovaném odpadu je nejpravděpodobnější příčinou zvýšeného ukládání dioxinů naměřeného v sedimentech." Druhý pohled na dioxiny: přehled dokumentů návrhu expozice dioxinům a přehodnocení zdravotních účinků. EPA-SAB-EC-95-021, Washington, D.C., 29. září 1995.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí