en ru

K projektu zkušebního polygonu se vyjádří veřejnost - Škoda Auto prosazuje ekologicky neúnosné řešení

16.4.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
V úterý 16. dubna v 16 hodin se v kulturním domě v Milovicích uskuteční veřejné projednání záměru společnosti Škoda Auto na výstavbu polygonu pro testování nových typů vozů. Akci pořádá Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Ačkoliv umístění polygonu je navrženo ve více lokalitách, automobilka preferuje ekologicky zcela neúnosné řešení. V lokalitě „Pozorovatelna – Mladá“ byl zjištěn výskyt celé řady vzácných druhů rostlin a živočichů a stavba by zde způsobila nenahraditelné škody. Kompromisní umístění, navrhované občanskými sdruženími u obce Luštěnice Škoda Auto zcela ignoruje. Na základě zpracovaného posudku a výsledku veřejného projednání vydá Ministerstvo životního prostředí odborné stanovisko k hodnoceným variantám.
Veřejné projednání je předposlední fází procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, který probíhá již od začátku roku 2001. V jeho rámci bylo původně předloženo osm možností umístění polygonu, z nichž některé vyřadila sama automobilka z technických či jiných důvodů. Jako vážné kandidáty pak rozpracovávala už jen dvě místa: les Obora blízko Mladé Boleslavi a lokality v bývalém vojenském prostoru Milovice. Obě lokality se nacházejí v lesních porostech, které jsou podle Škody Auto nezbytné pro ochranu polygonu před průmyslovou špionáží. Les by bylo potřebné zčásti vykácet, celý areál pak má být oplocen a vybaven mnoha kilometry silnic. „Škoda Auto nás přesvědčila, že polygon je pro rozvoj automobilky důležitý. Pro jeho stavbu je však nezbytné najít lokalitu, kde nebudou zdevastovány cenné části přírody,“ uvádí Martin Skalský z Centra pro podporu občanů. „Dosavadní postup není zcela důvěryhodný. Společnost Škoda si nejprve vyhlédla cenný les u Obrubců, nyní les v Milovicích, a pomocí masivní kampaně tlačí občany k souhlasu. Kompromisní varianty přitom vytrvale ignoruje.“ Automobilka nabízí obcím několikamilionové kompenzace, organizuje přesvědčovací setkání s občany a uspořádala dokonce dva letecké výlety do Německa. Se stavbou v lokalitě „Pozorovatelna – Mladá“ zásadně nesouhlasí většina zdejších obyvatel, obce Milovice, Lipník, Zbořice, Jiřice a Straky, Okresní úřad Nymburk, řada odborníků (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká společnost entomologická, Společnost pro ochranu motýlů) a občanských sdružení (ARNIKA, Klub za záchranu Polabí, Český svaz ochrany přírody, OS Mladá, OS Lysin, OS Obrubce). V Mladé bylo objeveno na šest desítek druhů živočichů chráněných zákonem a dokonce 20 druhů do té doby z České republiky neznámých, z toho dva druhy bezobratlých, o nichž se soudilo, že již na našem území vyhynuly. Podle odborníků průzkum zatím nebyl ukončen, takže lze v budoucnu předpokládat další unikátní nálezy. Výstavbu polygonu v této lokalitě není možné realizovat tak, aby nedošlo k fatální devastaci jedinečné přírodní oblasti.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu