Kauza pardubické spalovny v prosinci 2009 až únoru 2010

26.2.2010 - Simona Albrechtová | Články
Prosinec roku 2009 a leden 2010 představovaly v případě spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce v Rybitví u Pardubic postavit rakouská firma AVE CZ, přelomové měsíce. Čtvrtého prosince předali představitelé samosprávy ministerským úředníkům petici proti znovuotevření spalovny nebezpečných odpadů se téměř48 tisíci podpisy. Jejich cílem bylo uvědomit nového ministra životního prostředí JUDr. Jana Dusíka, M.Sc. o masovém odporu jak občanů, tak samospráv k záměru AVE CZ.

„Myslím, že to jednání dopadlo dobře. Ministr naše námitky proti projektu obnovení spalovny vyslechl a bylo vidět, že se o tuto problematiku dříve tolik nezajímal, protože některé skutečnosti ho překvapily,“ konstatoval náměstek hejtmana Ing. Jan Tichý, který se jako jeden z iniciátorů petice jednání účastnil. Na ministerstvu životního prostředí prý byli velmi překvapeni, kolik emocí spalovna vzbuzuje a kolik lidí se k této problematice vyjadřuje.Situace kolem spalovny došla dokonce tak daleko, že se o ni začal zajímat rovněž premiér České republiky Ing. Jan Fischer, CSc.

Veřejné projednání v pardubické ČEZ Aréně

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) naplánovalo ve spolupráci s Městem Pardubice nové veřejné projednání na 9. prosince 2009 do pardubické ČEZ Arény, která pojme až 10 tisíc návštěvníků hokejových zápasů. Úderem půl šesté večer začalo v uvedeném datuv pardubické hokejové hale veřejné projednání tolik diskutované spalovny odpadů v Rybitví. Jednalo se o vůbec největší veřejné projednávání nějakého záměru v dějinách České republiky. Během necelé hodiny lidé zaplnili dvě třetiny sedadel hokejového stánku včetně balkonů a téměř celou hrací plochu. Odhadem tak přišlo vyjádřit svůj názor mezi pěti až šesti tisíci lidmi.

Celkově lze říci, že v Aréně už od samého začátku panovala bojovná nálada. Nechyběl ani útok židlí a hod rajčetem mladým opilým účastníkem veřejného projednání na zástupce AVE CZ a autora dokumentace EIA. Za jeho chování se představitelé místních samospráv všem omlouvali, přestože za něj nebyli zodpovědní.

„Potěšilo mě, že se jak tribuny, tak plocha arény zaplnily. Jsem za to moc rád. Ukázalo se, že i volba ČEZ Arény byla správná. Je to největší prostor, který máme k dispozici a kde nechybělo veškeré zázemí, jež bylo pro akci tohoto typu potřeba,“ vyjádřil se pardubický primátor Jaroslav Deml. Z toho, kolik přišlo lidí, byl nadšen i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

„S tím, kolik přišlo lidí, jsem spokojený. Myslím, že pracovníci ministerstva životního prostředí ještě nic takového při posuzování vlivu stavby na životní prostředí nezažili. Taková účast ještě nikdy v České republice nebyla,“ uvedl pardubický zastupitel Jan Linhart zvolený za Stranu zelených.

Jednání skončilo až po půlnoci, tedy po více než sedmi hodinách. Všichni, kteří zasedli na vyvýšeném pódiu a modernizaci spalovny obhajovali, se hned od samého počátku ocitli pod velkým tlakem. „V zásadě si to ale způsobili sami hned dvěma věcmi. Jednak si myslím, že každý rozumný investor by za dané situace a míry odporu od svého záměru dávno odstoupil, a jednak zpracovatel dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, CSc. se ani na veřejném projednání nepřestal vyjadřovat arogantně vůči veřejnosti a odpůrcům záměru.

,,Jsme velmi rádi, že přišlo tolik lidí a jsme také rádi, že po počátečních hlučných reakcích občané vyslechli naše názory a zejména v závěru byla diskuze konstruktivní a inspirativní ,“ snažil se po jednání udržet konstruktivní image Ing. Jiří Čenský ze společnosti AVE CZ.

„Dozvěděli jsme se, co jsme se dozvědět potřebovali. Řada příspěvků byla velmi fundovaných a připomínky byly velmi věcné. Všichni zástupci státní správy i samosprávy obcí, města i kraje se vyjádřili proti záměru, rovněž naprostá většina vystoupení veřejnosti vyjadřovala zásadní nesouhlas se záměrem. Do deseti dnů bude pořízen zápis z veřejného projednání. Ministerstvo životního prostředí všem argumentům i protiargumentům pozorně naslouchalo a podobně jako ostatní dokumenty, které byly v průběhu procesu EIA pořízeny, je zohlední při formulování stanoviska. Stanovisko EIA vydá ministerstvo životního prostředí ve druhé polovině ledna 2010. Zdůrazňuji, že stanovisko ministerstva je odborným podkladem pro navazující řízení, kde bude rozhodováno o realizaci záměru, například územní a stavební povolení,“ konstatoval na závěr veřejného projednání náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha.

Kauza spalovny v lednu 2010

Hned na začátku ledna zamířila petice proti znovuobnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví k předsedovi Senátu MUDr. Přemyslu Sobotkovi.

Předali mu ji zástupci občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví – předseda sdružení Mgr. Libor Malý, náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Jan Tichý a radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Ing. Václav Kroutil.„Přestože věříme, že ministerstvo životního prostředí spalovnu zamítne, chceme získat podporu a pochopení také ze Senátu,“ řekl po předání petice Tichý.

„Počet podpisů je obrovský, což svědčí o tom, že problém je pro občany regionu velice závažný. Já osobně vítám mimořádnou aktivitu občanů, která směřuje k prosazení principů občanské společnosti. Vážím si této iniciativy a budu se jí dále plně zabývat. Budu prosazovat, aby bylo v krátké době k této záležitosti svoláno veřejné jednání na půdě Senátu s jednoznačným závěrem,“ sdělil předseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PhDr. Jaromír Jermář.
„Tento problém není problémem jen Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vzhledem k účasti horno-rakouské vlády ve strukturách společnosti AVE CZ není spalovna nebezpečných odpadů problémem jen těchto dvou krajů, ale dokonce i celé České republiky,“ řekl senátor MUDr. Vladimír Dryml, který předání petice v Senátu zajistil.

V pátek osmého lednase v Praze uskutečnila schůzka pardubických sociálních demokratů s náměstkem ministra životního prostředí Karlem Bláhou.  Po tomto setkání vystoupila ČSSD s požadavkem na zrušení celého procesu posuzování vlivů záměru modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí (tedy tzv. procesu EIA). Vedly ji k tomu  dle vyjádření jejích zástupců vážné důvody. Jedním z nich bylo to, že ministerstvo nesplnilo zákonné lhůty a ani po třiceti dnech od veřejného projednání nemělo jeho úplný přepis. Ze zhruba tří set připomínek byla ve zkráceném znění zmíněna jen šestina z nich.

Zveřejněný zápis, který shrnul několikahodinové jednání do devíti stran a konstatoval jen odpor všech zúčastněných proti tomuto záměru, je podle odpůrců spalovny jedním z nejdůležitějších v procesu EIA.

„K závěru zrušení celého procesu EIA nás vede především fakt, že společnost AVE CZ podvedla samotné ministerstvo životního prostředí. Tím, že vydává novou stavbu za modernizaci, porušuje celou řadu zákonů a uvádí nejvyšší státní orgány v omyl,“ zdůvodnil postoj ČSSD  Libor Malý, předseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. „Na základě tohoto vyjádření, kdy poprvé vysoký představitel Ministerstva životního prostředí České republiky uznal argumenty ČSSD a odpůrců posuzovaného záměru, není možné v procesu EIA pokračovat,“ dodal náměstek hejtmana Tichý.

Jediným důvodem zrušení procesu EIA by podle náměstka ministra Ing. Karla Bláhy, CSc. mohlo být jedině to, že by investor - společnost AVE CZ - svůj záměr stáhl. „Pokud se tak nestane, je naší povinností vydat stanovisko,“ uvedl Bláha. Kritici spalovny by se podle něj mohli obrátit na soud, pokud mají za to, že byl v procesu EIA porušen zákon.

Ministerstvo řeklo spalovně NE

Nejdůležitější událostí v měsíci lednu bylo nesouhlasné stanovisko k záměru společnosti AVE CZ zprovoznit v Rybitví spalovnu nebezpečného odpadu, které vydalo MŽP na závěr procesu EIA. Navzdory tomu, že je stanovisko nesouhlasné k předloženým variantám, ministerstvo v něm upozorňuje na nezbytnost řešení nakládání s nebezpečnými odpady v regionu.

Stanovisko vydávané na závěr procesu EIA ovšem není závazné.  „Příslušné úřady však k stanovisku ministerstva samozřejmě přihlíží. A pokud je nesouhlasné, jde o jasný signál, že v projektu není něco v pořádku. Státní správa by mohla projektu AVE CZ zabránit i v případě, kdyby ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko, ale to už by pak celé bylo trochu komplikovanější,“ zhodnotil váhu stanoviska pardubický primátor Jaroslav Deml.

„Rozhodně nemáme v úmyslu se proti vydanému rozhodnutí odvolat. Má-li AVE CZ soudnost, od svého záměru zprovoznit v Rybitví spalovnu ustoupí. Závěrečné stanovisko v procesu EIA má sice jen doporučující charakter pro následná řízení, ale prakticky představuje výrazný blok pro vydání jak stavebního povolení, tak integrovaného povolení, která by spalovna musela pro svůj provoz získat. O stanovisko lze opřít i případná odvolání, pokud by jmenovaná povolení byla pro spalovnu kladná,“ řekla v reakci na vydání stanoviska  tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

Firma AVE CZ se k stanovisku ministerstva bezprostředně po jeho vydání nechtěla vyjadřovat, ale později, 1. února mluvčí AVE CZ Jaroslav Nálepka Čtk řekl: "Už v tuto chvíli je jasné, že laický a emotivní názor převážil nad racionálním řešením problematiky značné produkce nebezpečných odpadů a starých ekologických zátěží v pardubickém regionu. Stále jsme přesvědčeni, že po technické stránce je projekt modernizace spalovny v pořádku a v souladu s koncepcí ministerstva životního prostředí, proto projekt nevzdáváme a budeme pokračovat v úsilí o zprovoznění spalovny v Pardubicích.“

Investor modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví společnost AVE CZ napadne negativní stanovisko ministerstva životního prostředí k záměru soudní cestou, objevilo se ve zprávě Čtk již 4. Února 2010. Proces posouzení byl zpolitizovaný, sdělili zástupci firmy na tiskové konferenci v Praze. „Zatím posudek analyzujeme. Chceme opravit vadné stanovisko, to lze jedině soudní cestou," uvedl zástupce společnosti Jaroslav Nálevka. Firma úmysl otevřít u Pardubic spalovnu nebezpečných odpadů nevzdává. Zažádat o integrované povolení kraj ale sama nechce, i když by mohla. "Musí jim být jasné, že pro vydání integrovaného povolení potřebují kladné stanovisko EIA, protože v integrovaného povolení musí být zapracovány podmínky z procesu EIA," řekl k tomu vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlik.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu