Kauza spalovny v Rybitví v lednu až září 2009

1.4.2010 - Simona Albrechtová | Články
Přestože se kauza modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic rozběhla již v polovině roku 2007, kdy vznikla první petice proti tomuto záměru, znamenaly události z počátku roku 2009 významný zvrat. Nejdůležitější událostí ledna a února bylo jednání orgánů Pardubického kraje o tomto záměru firmy AVE CZ.

Na únorovém jednání krajští radní diskutovali především o záměrech investora AVE CZ na modernizaci pardubické spalovny průmyslových odpadů, a to z pohledu posuzování stavby na  životní prostředí.

„Pardubický kraj nesouhlasí s připravovaným záměrem modernizace spalovny, a to z několika důvodů,“ řekl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Kroutil. „I přes dopracování dokumentace zůstávají některé vlivy na životní prostředí i veřejné zdraví ne zcela vyhodnoceny. Za nevhodný se nám jeví například způsob čištění technologických vod ve vlastní nové čistírně odpadních vod, přestože v těsném sousedství je umístěna čistírna, jejíž kapacita není plně využita. Nejsou také specifikována bezpečnostní opatření, aby se do spalovacího zařízení nedostal odpad, který tam nepatří,“ uvedl Václav Kroutil. Některé epidemiologické studie poukazují na zdravotní rizika, především vyšší výskyt některých typů rakoviny nebo vrozených vad u obyvatel žijících v okolí spaloven odpadů. Tyto informace byly pro obyvatele velmi zneklidňující. „Požadujeme tento způsob přehodnotit,“ dodal radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství. Vyjádření Pardubického kraje bylo odesláno na ministerstvo životního prostředí.

Během měsíce března se projevily velké obavy obcí, že se v důsledku výstavby spalovny  výrazně zhorší životní prostředí. Samosprávy obcí se spojily a společně napsaly na ministerstvo.

Boj proti spalovně pokračoval i v měsíci dubnu a květnu, kdy se po téměř 50 tisících obyvatel podepsaných pod protestní peticí, Magistrátu města Pardubic a radních okolních obcí proti podnikatelskému záměru firmy AVE CZ vybudovat v Rybitví na okraji Pardubic spalovnu nebezpečného odpadu postavili krajští zastupitelé. Zamítavé stanovisko ke spalovně podpořili napříč politickým spektrem.

I v měsíci červnu představovala spalovna pojem, který po jeho vyslovení nenechával veřejnost chladnou. Začalo se hovořit o tom, že Pardubický kraj plánuje vybudovat spalovnu komunálního odpadu ve Chvaleticích. Náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý ale tuto možnost odmítl. „Naprosto se to nezakládá na pravdě, kraj opravdu žádnou spalovnu nechystá.  Občané se proto nemusí bát, že by jim za domem vyrostla spalovna komunálního odpadu. Platí to pro celý kraj, tedy i pro nejvíce v médiích diskutované Chvaletice,“ řekl Tichý s tím, že představitelé kraje mají podobný postoj i k další kategorii spaloven, a to těch, které mají likvidovat odpady nebezpečné. „Já osobně i samotné vedení kraje jsme proti spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví,“ ujišťoval v červnovém tisku Tichý občany.

Problematika odpadů se však nějak do budoucna řešit musí a oblast Pardubicka není žádnou výjimkou. Právě v měsíci červnu se ministerstvo rozhodlo podrobně přezkoumat stávající skládky, staré ekologické zátěže a jejich vliv na životní prostředí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu