Kde končí odpad z malešické spalovny - II

21.5.2018 - BENÁTKY NAD JIZEROU
Skládka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. v Benátkách nad Jizerou je na první pohled podobná jiným skládkám. Je však zajímavá i tím, že na ni končí velká část odpadů produkovaných malešickou spalovnou. Měl jsem možnost tuto skládku navštívit v rámci exkurze zorganizované spolkem Benátky sobě a stranou Zelených v Benátkách nad Jizerou. Mimo jiné jsem se na vlastní oči přesvědčil, že popel z malešické spalovny tady čouhá na každém rohu. Skládka má na jeho použití certifikát. Popel tu již není odpadem, ale stavebním materiálem na základě certifikátu vydaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS). Nemusí tím pádem odvádět poplatek za uložení tohoto odpadu na skládce. Používá ho pro povrchové úpravy na skládce. Nejzajímavější však je, kolik ho na skládce ročně skončí. Je to přibližně 70 000 tun. Podle údajů dostupných na internetu na skládku přijde ročně zhruba 200 000 tun odpadů, včetně těch které jsou pak vytříděné a předané k recyklaci. Na fotografiích jsou zachycená především místa dokumentující uložení odpadů z malešické spalovny. Je, myslím, více než patrné, že spalovna skládku potřebuje. Foto a text: RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Arnika - Toxické látky a odpady.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí