Rozbory velkoobjemových kontejnerů v Beskydech

23.10.2019 - Moravskoslezský kraj | Články
FOTO: Pixabay.com
V letošním roce jsme navázali spolupraci se 3 obcemi v Beskydech s vysokou produkcí směsného komunálního odpadu (SKO). Zatímco republikový průměr této odpadové kategorie se pohybuje mezi 200 – 250 kg/SKO na obyvatele za rok, zde byla produkce SKO v roce 2018 více než 400 kg. Obce mají společné i to, že se jedná o menší vesnice ležící v turisticky a rekreačně využívané oblasti, kde počet rekreačních objektů (chat a chalup)  je zhruba stejný nebo převyšuje počet objektů trvale osídlených. Jedná se o obce rozlehlé, s mnohdy špatným přístupem k jednotlivým usedlostem, a je téměř nemožné zajistit svoz odpadu od domu u všech  objektů. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu je tedy z velké části řešen volně přístupnými velkoobjemovými kontejnery rozmístěnými po obcích. Vzhledem k snadné a také anonymní dostupnosti, jsou tyto kontejnery často nesprávně využívány jako odkladiště starého nábytku a dalšího velkoobjemového odpadu, stavebního materiálu.

Na podzim roku 2019 jsme provedli namátkové rozbory velkoobjemových kontejnerů. Zaměřili jsme se na ty, kde převažovaly pytle s domovním odpadem (bez vyhozeného nábytku, stavebního odpadu). Zajímalo nás hlavně to, zda a jak velká je  rezerva v separaci domovního odpadu od obyvatel a návštěvníků (rekreantů) v těchto vesnicích. Výsledky byly všude zhruba podobné.

Více než polovina objemu odpadu nebyl směsný komunální odpad. Rozbor ukázal, že vyhozené pytle se směsným odpadem obsahují vysoké množství dobře tříditelných odpadů – sklo, PET láhve a další velké množství ostatních obalových plastů, plechovky, nápojové kartony. Méně se objevilo papíru. Dobře by šlo vytřídit minimálně polovina objemu z celkového množství. Objemný odpad by ve směsném odpadu také končit neměl. Jeho odevzdání ve sběrném dvoře umožňuje jeho částečné třídění a využití.

Za pomoc s rozbory kontejnerů děkujeme Trash Hero Ostrava, akce byla realizována díky podpoře Minsiterstva životního prostředí v rámci projektu Méně odpadu v Moravskoslezském kraji.

IMG 2449

MZP logo RGB v2 mensi

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu