Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí

20.4.2017 - Pardubice | Akce
IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině se uskuteční v Pardubickém kraji.   Program bude zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních  příkladů obnovy a péče o aleje.     

20. dubna 2017, 9,00 – 17,00: konferenční jednání

21. dubna 2017, 9,00 – 17,00: výprava do alejí

Konference bude opět pracovním a tvůrčím setkáním lidí mnoha profesí a mnoha zkušeností. Jsme přesvědčeni, že pouze takto mezioborově pojatou  efektivní a nikdy nekončící prací je možno prosazovat  a uchovávat statut alejí jako významného krajinného prvku  a cenného dědictví.

Účastníci dvoudenní akce obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací programu, který je akreditován  podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

Úplný program konference a přihláška TADY

Banner-stika

Sledujte nás: