Konkrétní problémy vodních toků ve městech - řeka Úhlava

28.11.2020 - PRAHA | Články
Úvod Řeka Úhlava pramení na Pancíři na Šumavě. Vytváří úhlavské údolí a protéká Nýrskem, Janovicemi nad Úhlavou, kolem Klatov a dále Přešticemi, Štěnovicemi a Plzní. Vlévá se do řeky Radbuzy v Plzni a je tak jednou ze čtyř řek tvořící Berounku. Je naní vybudována vodárenská nádrž Nýrsko.

Popis problému

Obrátila se nás paní J. V., která vlastní zahrádku v zahrádkářské kolonii v Přešticích. Řeka protéká přímo podél kolonie a je masivně znečišťována odpadem zahrádkářů, který je především organického charakteru, ale nikoli pouze. Řeka je přitom níže hojně využívána ke koupání.

Řešení

Paní J. V. jsme doporučili, aby se obrátila na město Přeštice, které může rovnou řešit vyhazování odpadu do přírody proaktivně například umístěním nádob na odpad.

Město však požaduje za umístění sběrných nádob na odpad poplatek, což mnohé zahrádkáře odrazuje. Situace se mění u bioodpadu, který je od srpna 2020 svážen zdarma. Problém bioodpadu ze zahrádek by tak měl být řešen. Naopak se ale zjistilo, že jsou do řeky přímo vypouštěny z některých zahrad a domků splašky a že je nelegálně odebírána voda na zalévání.

Navrhovaný další postup

Paní J. V. jsme navrhli, aby se pokusila vyjednat s obcí umístění sběrných nádob na směsný odpad do zahrádkářské kolonie zdarma, mohlo by se jednat například o odpadkové koše. Pokud bude přetrvávat problém s vyhazováním bioodpadu do řeky a jejího koryta, je možné provést informační kampaň přímo v zahrádkářské kolonii o bezplatném svozu. V případě vypouštění splašek odběru vody doporučujeme obrátit se na Povodí Vltavy jako správce vodního toku Úhlava. Při přetrvávajícím znečišťování řeky doporučujeme obrátit se s žádostí o prošetření na ČIŽP.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu