Kosmetický set „Petite Girls, Make-up Set“


Země původu: Čína
Výrobce: AG Toys, New complex building, Peng Ling/
Prodejce: Quang Huy Chu, Čapkova 767, 357 35 Chodov, IČ: 63506173 (prodejna: Nákupní centrum VICTORIA, Husova 1065, 357 35 Chodov)
Zjištěná závada:

Mikrobiologické vyšetření směsného vzorku z růžového a modrého práškového komprimátu ze 2 sad prokázalo přítomnost plísní ve výši 2,1 × 103 KTJ/g a přítomnost  aerobních mezofilních mikrobů v množství 3,7 × 103 KTJ/g. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen o řád a na základě této skutečnosti není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Rizikoprokázané kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá v možném způsobení mikrobiální oční infekce.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-kosmeticky-set-%E2%80%9Epetite-girlsmake-up-s_10599_880_1.html

Datum upozornění: 29.07.2015