Labe a toxické látky prioritami ARNIKY

18.11.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
První valná hromada ekologického sdružení ARNIKA(1), která proběhla tento víkend v Děčíně, určila prioritní kampaně a zvolila svého předsedu. Ze tří kandidátů si členové ARNIKY zvolili za předsedu Ing. Vlastimila Karlíka, vedoucího kampaně ARNIKY „Za záchranu dolního Labe“. Ta bude spolu s kampaní „Budoucnost bez jedů“ určovat směřování organizace v následujícím roce.
V sobotu 17. listopadu se v Děčíně představila i zdejší pobočka ARNIKY, která oficiálně převzala od Dětí Země Děčín kampaň „Za záchranu dolního Labe“ (2) a zahájila tak svou činnost na ochraně životního prostředí děčínského regionu. Písní „Řeko mojí duše“ kampaň ARNIKY proti plánované výstavbě vodních děl na Labi podpořily i děčínské rodačky – hudebnice sestry Steinovy. V rodném městě pokřtily 17.11. vodou z Labe své první CD „Lilie polní“ a vstoupily do ARNIKY. Zástupci ARNIKY se zúčastní v Ústí nad Labem pondělního (19. 11. 2001) projednávání posudku dokumentace EIA na záměr výstavby vodních děl na dolním toku Labe. Ve čtvrtek 22. listopadu při příležitosti tiskové konference ARNIKY v Praze bude oficiálně předáno dalších 500 dopisů od německých občanů vyjadřujících odpor k plánovaným stavbám na Labi ministrům Kužvartovi a Schlingovi(3). V nejbližší době proběhne také tisková konference v Ostravě, kde sídlí další nová pobočka ARNIKY. Ta bude věnována druhé prioritní kampani ARNIKY, Budoucnosti bez jedů. Cílem kampaně i stejnojmenné petice, která má k 18.11. 2001 více než 6500 podpisů, je snížení množství toxických látek vypouštěných do životního prostředí průmyslem. Tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím zavedení práva na informace o toxických látkách (tzv. integrovaný registr znečišťování) do české legislativy a ratifikací Stockholmské úmluvy o zákazu perzistentních organických látek – čili dioxinů, DDT, hexachlorbenzenu, PCB a dalších. O integrovaném registru znečišťování rozhoduje právě v těchto dnech Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR(4). V Ostravě jsou mimo jiné spalovány nebezpečné odpady obsahující polychlorované bifenyly (=PCB).
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu