Lidé se více zapojují do rozhodování o životním prostředí. A politici plánují, jak jim to zarazit.

23.2.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Stále více lidí se zajímá o to, jaký vliv mohou mít plánované stavby na životní prostředí nebo jak lze konkrétní projekty ovlivnit ve stavebním řízení. Vyplývá to z počtu a typu dotazů, které vloni zodpověděli specializovaní poradci Arniky. Přitom právě účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí se stává terčem útoků některých poslanců, kteří naslouchají developerům a průmyslovým lobby. Aktuálně jde zejména o návrh omezit účast občanů ve stavebních řízeních a nápad sloučit nezávislé posuzování vlivů stavby na životní prostředí s územním řízením pod záminkou posílení ekonomiky. Sdružení Arnika nabízí bezplatnou pomoc občanům hájícím své životní prostředí i v letošním roce. Zároveň apeluje na zákonodárce, aby neomezovali demokratické principy rozhodování.

„Nárůst počtu dotazů týkajících se účasti občanů v rozhodovacích procesech naznačuje, že lidé přistupují k ochraně životního prostředí aktivněji. Stále více lidí, kteří se na nás obracejí, již nepožaduje, aby jim někdo pomohl problém vyřešit či jej za ně vyřešil, ale chce informace, jak mohou problém vyřešit sami či ještě lépe, jak mu předejít," říká Ing. Jakub Esterka, vedoucí ekoporadny Arniky. „Zapojení veřejnosti do správy veřejných záležitostí je u nás ve srovnání se západní Evropou stále nízké, málokdy státní správa automaticky zahrnuje občany do rozhodování. Lidé se však stále častěji sami berou za zdravé životní prostředí, postupují fundovaně a nebojí se ani velkých firem nebo prominentních politiků," doplnil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů.

Nejčastěji se lidé obracejí na poradnu Arniky v souvislosti s kácením stromů či územním plánováním. Právě tato témata převažovala mezi dotazy i v roce 2010. Oproti roku předchozímu počet těchto dotazů mírně poklesl. Přestože obě témata jsou stále horká, díky novele zákona o ochraně přírody se zpřísnily podmínky pro kácení stromů a případů porážení zdravých dřevin mírně ubylo. Zároveň se zbrzdily přípravy schvalování územního plánu Prahy, odkud byla většina dotazů k tomuto tématu. „V oblasti ochrany dřevin, což je již tradičně dominantní ekoporadenské téma Arniky, jsme ovšem očekávali větší úbytek dotazů týkajících se zbytečného kácení stromořadí. Ten však zatím nenastal – dotazy ke kácení stále výrazně převyšují nad ostatními tématy. To naznačuje, že je stále zapotřebí novelizace prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, která by ještě zpřísnila pravidla pro kácení," dodává Ing. Jakub Esterka. Přibližně stejnou měrou jako v roce předchozím se občané zajímají o oblast ochrany životního prostředí jako například ochranu ovzduší, vody či využití Integrovaného registru znečišťování. (Vybrané kauzy, které poradna Arniky řešila v roce 2010, viz příloha.)

Zájem lidí o ekoporadenství je trvalý a zvyšuje se vždy v závislosti na aktuálních lokálních potřebách. Důležité je tento pozitivní trend podporovat tak, jak je tomu ve vyspělých společnostech, nikoliv omezovat. „Problémem ekoporaden obecně je dnes nedostatečné financování ze strany státu. Například poradny sdružené v Síti ekologických poraden STEP poskytují odborné a kvalitní služby svým klientům zcela zdarma. Jen s novým systémem financování za účasti institucí, které mají ochranu životního prostředí v kompetenci, lze tuto kvalitu udržet," upozornil Ing. Jakub Esterka z Arniky. STEP, jejíž je Arnika členskou organizací, se podílí na projektu Ministerstva životního prostředí k připravované certifikaci poraden, která by byla právě navázána na financování ekoporadenství.

Naprostá většina dotazů je vyřizována e-mailem či telefonicky. Nejčastěji jde o jednorázové nebo opakované poskytnutí informace. Jen dva ze sta případů v roce 2010 vyžadovaly dlouhodobé vedení kampaně, zatímco o rok dříve to byla ještě desetina případů. K dispozici je 14 poradců a odborníků v pobočkách v Praze, Jihlavě, Ostravě, Děčíně a Českých Budějovicích, a to osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu.

Příloha:

Nejčastější témata dotazů, s nimiž se občané obrátili na poradu Arniky v roce 2010:

1. Kácení stromů

2. Územní plánování

3. Stavební řízení

4. Hodnocení vlivů staveb a záměrů na životní prostředí (EIA)

5. Ochrana přírody a krajiny

6. Odpady

Vybrané kauzy:

Praha

 • Černá stavba v parku Kotlářka
 • Ochrana evropsky významné lokality Letňany
 • Sběrný dvůr v zeleni, Ďáblice
 • Výstavba vilové čtvrti v Dolních Chabrech
 • Záchrana vltavské nivy v Troji
 • Změny vlny 06 územního plánu Prahy

Jihočeský kraj

 • Dostavba dálnice D3 v Sezimově Ústí
 • Kácení aleje, Stráž nad Nežárkou
 • Kácení na hrázi v Dačicích
 • Přeložka silnice/průtah Trhovými Sviny
 • Výstavba bioplynové stanice ve Velké Lhotě (obec Řečice)
 • Záchrana aleje u Stráže

Jihomoravský kraj

 • Kácení alejí v Jihomoravském kraji
 • Výstavba elektrárny na biomasu, Kelčany a Žádovice
 • Výstavba Nový Šaldorf – Sedlešovice

Královehradecký kraj

 • Azbestem zamořený byt v Hradci Králové
 • Kácení aleje v Hradci Králové
 • Regulační plán (autobusové nádraží), Jičín
 • Územní plán Jičína
 • Změna územního plánu obce Stěžírky (výstavba FVE)

Liberecký kraj

 • Kácení v MŠ Milovice
 • Provodínské písky – rozšíření těžby
 • Výstavba na Jizerce

Moravskoslezský kraj

 • Kácení aleje v Přerově
 • Poldr místo biokoridoru v Polance
 • Přeložka silnice II./469 (obchvat Děhylova)
 • Skácení památných lip v Bílovec-Výškovice
 • Stavba Kauflandu v Hlučíně
 • Zóna výroby a skladování Fulnek

Pardubický kraj

 • Náhradní výsadba v Holicích
 • Proces schvalování letiště Pardubice
 • Skladování hnoje Mikulovice u Pardubic
 • Spalovna nebezpečných odpadů, Rybitví
 • Územní plán Mikulovic
 • Zavezení suchého poldru v Mikulovicích

Středočeský kraj

 • Dosadba kaštanové aleje Dobříš
 • Energetické využití kalů z pražské čističky v Drastech
 • Parkoviště v zeleni ve Voticích
 • Protihluková stěna v parku Říčany
 • Satelitní výstavba na úpatí Blaníku
 • Výstavba elektrárny (fotovoltaická) Pečice
 • Záměr kácení stromořadí hlohů v Příbrami
 • Zavezení rybníku Chmeliště

Ústecký kraj

 • Kácení lip v Ústí n/L
 • Kácení stromů v Litoměřicích
 • Laminátovna BV Plast Klášterec nad Ohří
 • Splavnění Labe
 • Stavba obalovny živičných směsí Louny
 • Stavba protipovodňových opatření v Děčíně

Vysočina

 • Emise z Kronospanu Jihlava
 • Kácení aleje v Třebechovicích pod Orebem
 • Kácení stromů při výstavbě obchvatu Havlíčkovy Borové
 • Ochrana javoru v obci Tři Studně
 • Skládka Vyskytná
 • Spalovna v Jihlavě

Zlínský kraj

 • Kácení alejí ve Zlínském kraji
 • Zavážení hliniště ve Važanech
 • Zástavba městské zeleně ve Zlíně

Kompletní statistiku včetně grafu najdete zde:

pdf Poradna_Arnika_konzultace2010.pdf (290.72 Kb)

 • Arnika: Centrum pro podporu občanů
 • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí