Makeup CLOWN


Země původu: Čína
Výrobce: JINHUANG INTERNATIOANL CO., Shang Mao Cheng, 42 Huang He Road, Shantou / Čína
Prodejce: Vše pro děti - Liem Ngo Quang, Kostelecká 265, 277 11 Neratovice – Lobkovice
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek (nasazovací nos) obsahuje DEHP v množství 16,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--makeup-clown_10858_880_1.html

Datum upozornění: 5.10. 2015