melamin

 • CAS

  108-78-1
 • Vzorec

  C3H6N6

 • Stručná charakteristika

  Melamin je syntetická, organická sloučenina vyráběná především jako surovina pro přípravu plastů. Díky vysokému obsahu dusíku (66%), který se při hoření z této látky uvolňuje, nalezl melamin uplatnění jako zpomalovač hoření v řadě plastických hmot (lamináty, umělé textilie aj.), ale i barvách a papírových výrobcích. Melamin je jednou z hlavních složek žlutého pigmentu 150. Melamin je někdy nelegálně používán v nekvalitních potravinách jako bílkovinná náhrada (skandál s čínským mlékem). Do prostředí se melamin dostává při výrobě, manipulaci a likvidaci výrobků, v kterých je obsažen. Člověk může být melaminu vystaven kožních kontaktem, vdechnutím i pozřením. Při akutním vystavení dochází k podráždění očí a kůže. Při vyšších dávkách, nebo při chronické expozici dochází především k poškození ledvin (tvorba nerozpustných ledvinových kamenů), které může mít až fatální následky. Melamin je považován za karcinogen pouze u zvířat (potkan), podle IARC patří proto do 3. kategorie, neklasifikovaný jako lidský karcinogen.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Melamin je syntetická, organická sloučenina hojně používána ve výrobě řady umělých chemických látek. Jedná se o heterocyklickou sloučeninu, trimer kyanamidu (2,4,6-triamino-1,3,5-triazin). Melamin je málo rozpustný ve vodě. Díky vysokému obsahu dusíku (až 66%) je často používán jako látka zpomalující hoření (plasty, barvy, papírové produkty). Ze stejného důvodu bývá nelegálně používán k zvýšení obsahu bílkovin, tedy dusíkatých látek, v nekvalitních potravinách. Známý je skandál z čínským mlékem z roku 2008.

  Reakcí s formaldehydem je melamin používán k syntéze melaminových pryskyřic sloužících jako hlavní surovina laminátových výrobků. Uplatnění nalézá i v dalších chemických látkách (izolanty, pigmenty, umělá vlákna aj.). Díky vysokému obsahu dusíku byl melanin určitou dobu používán jako hnojivo, od této praxi však bylo díky vyšší nákladovosti jeho produkce opuštěno.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Zatímco běžná laboratorní zvířata, jako je myš a potkan, jsou na vůči melaminu značně odolná, kočka a pes jsou naopak vůči němu velmi citlivými zvířaty. Způsobuje u nich akutní selhání ledvin (Puschner et al. 2007), které bývá často příčinou uhynutí. V podstatě podobně působil melamin přidaný do mléčného prášku pro děti v Číně. Do mléka byl přidáván, aby při testech uměle zvyšoval měřený obsah bílkovin a tím vydával surovinu za "hodnotnější". Avšak melamin v dětské výživě způsoboval u kojenců i starších dětí onemocnění jater, ledvin a tvorbu močových kamenů. Problémy s melaminem v krmivu pro psy a kočky dovozeném z Číny odhalil rok předtím (v roce 2007) skandál v USA.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « měď methan »

Banner-stika

Sledujte nás: