Méně rakovinotvorných látek a více nebezpečných emisí do vody: to byly střední Čechy hledáčkem IRZ v roce 2009

15.12.2010 - PRAHA | Novinky
ilustrační foto
V roce 2009 bylo životní prostředí Středočeského kraje méně znečišťováno rakovinotvornými látkami z průmyslových podniků. Dobrou zprávou pro tamní obyvatele jsou také výrazně nižší emise látek reprotoxických, tedy negativně ovlivňujících lidské reprodukční schopnosti. Naopak oproti roku 2008 vzrostly emise styrenu, a to přibližně o 10 tun. Vyplývá to ze žebříčků zpracovaných sdružením Arnika na základě Integrovaného registru znečišťování (IRZ), v němž byly letos na začátku října již po šesté zveřejněny údaje nahlášené jednotlivými provozy za předchozí rok.
Emise rakovinotvorných látek klesly o 70 procent. Výrazně nižší data nahlásila vloni první Spolana, kterou proto na prvním místě nahradila Elektrárna Mělník 1 (EMĚ I) společnosti Energotrans. Prvenství jí patří díky emisím kadmia, a to i přesto, že oproti loňsku emise mírně snížila.

Naopak nárůst se projevil v souhrnné tabulce znečišťovatelů látkami s potenciálně, pravděpodobně a prokazatelně rakovinotvornými účinky, a to o 10 tun. Celkové emise jsou vyšší i přesto, že žádné údaje do IRZ nenahlásil jeden z podniků loňského žebříčku, Elektrárna Mělník (ČEZ). Za nárůstem jsou zejména emise styrenu, jenž je považován za potenciální karcinogen. Nejvyšší nárůst emisí se projevil u podniku SAVEA v Hudlicích, který nahlásil 7550 kg emisí styrenu, což je o více než 5000 kg více jak předchozí rok. Spolana Neratovice emise mírně snížila, přesto zůstává stejně jako vloni na prvním místě. Důvodem jsou vysoké emise trichlorethylenu. V tabulce se nově objevil podnik ITW Air Hammer z Odolené Vody s 2834 kg emisí dichlormethanu, emise tetrachlorethylenu zvýšila čistírna TRITON, a to o cca 1000 kg.

V roce 2009 stouplo také množství emisí nebezpečných látek do vody, a to cca o 20 %. První místo v žebříčku látek nebezpečných pro vodní organismy obsadil podnik Kovohutě Holding HT, jehož emise vzrostly z 637 kg na 1190 kg. Nejčastěji šlo o emise zinku a mědi (podniky na 1., 2. a 4. místě), u Lučebních závodů Draslovka na 3. místě se jednalo o emise kyanidů.

Nižší bylo podle Integrovaného registru znečišťování zatížení regionu reprotoxickými látkami, tedy látkami, které negativně působí na reprodukční schopnosti člověka. Data nahlášená znečišťovateli vykazují přibližně 50procentní pokles oproti roku 2008. V tabulce chybí hned 3 firmy z loňské první „pětky“ - Elektrárna Mělník, Rafinérie Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Kladno. „Společnost Česká rafinérská však data do IRZ bude muset doplnit. Ve své Zprávě o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě za rok 2009 totiž uvádí řadu údajů o emisích (SOx, NOx, CO), které hodnoty prahů pro nahlašování do IRZ překračují," upozornila mluvčí Arniky Zora Kasiková. Stejně tak Elektrárna Mělník provozovaná ČEZ dle údajů na svých webových stránkách měla do IRZ hlásit emise SO2 (2070 tun) a NOx (3556 tun). "O těchto nesrovnalostech jsme proto informovali agenturu CENIA jako správce Integrovaného registru znečišťování a zvažujeme i podnět k prošetření České inspekci životního prostředí,“ dodala.  Právě díky absenci těchto údajů vypadla jak elektrárna Mělník tak Kralupská rafinerie ze žebříčku pro plyny způsobující kyselé srážky.

Podstatný nárůst se projevil v žebříčku pro rtuť a její sloučeniny vypuštěné nebo předané v odpadech. Podnik Safina, který zpracovává odpadní amalgám od zubařů, vykázala oproti loňsku podstatný nárůst ze 47 kg na 1716 kg. Vysoké přenosy v odpadech jsou podle zástupce firmy, který zodpovídal dotaz Arniky, dané tím, že podnik vyváží amalgám do zahraničí, a to nikoliv každý rok. Emise oproti roku 2008 mírně zvýšila i na druhém místě figurující Spolana; i u ní jde většina rtuti do odpadů – 1520 kg ze 1604 kg.

pdf Kompletní žebříčky znečišťovatelů pro Středočeský kraj v roce 2009 262.68 Kb

Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu „Voda živá“, který podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí.

logoSFZPMZP

  • Arnika: Toxické látky a odpady

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí