Metropolitní plán může být prosazen veřejnosti i vlastníkům navzdory. Pomůže mu v tom nový stavební zákon

31.5.2021 - PRAHA | Tiskové zprávy
FOTO: iprpraha.cz
Vyloučit ze spolurozhodování o novém územním plánu Prahy veřejnost i všechny vlastníky by mohlo přechodné ustanovení stavebního zákona (1). Dle aktualizovaného harmonogramu přípravy Metropolitního plánu má být upravený návrh zveřejněn 21. prosince letošního roku, následovat bude veřejné projednání a plán má být dokončen a vydán v roce 2023. Klíčové ovšem bude, ve které polovině roku. Prvního července roku 2023 totiž nabývá účinnosti nový stavební zákon obsahující přechodné ustanovení, díky němuž se námitky stanou pouhými připomínkami.

“Pokud bude Metropolitní plán vydán až v režimu nového stavebního zákona, jeho veřejné projednání bude z pohledu demokratičnosti procesů pouhou fraškou. Nejen veřejnost, ale i vlastníci budou moci podat jen připomínky, u kterých, když je úřady zamítnou, není možnost hájit svá práva u soudu,” varuje Václav Orcígr z Arniky. 

Dle stávající právní úpravy mohou námitky podat jak jednotliví vlastníci, tak veřejnost (prostřednictvím tzv. zmocněného zástupce veřejnosti). Rozdíl mezi připomínkami a námitkami je přitom zásadní. O námitce musí být rozhodnuto zastupitelstvem (orgánem, který územní plán či jeho změnu schvaluje) a rozhodnutí odůvodněno. Taková povinnost není s “pouhými“ připomínkami spojena.Způsob vypořádání námitek podléhá soudnímu přezkumu. Zastupitelé mají možnost způsob vypořádání ovlivnit, neboť jej mohou neschválit, a vyžádat si věcně odlišné vypořádání nebo argumentačně přesvědčivější odůvodnění.

“Metropolitní plán připravuje Institut plánování a rozvoje již skoro osm let. Je proto s podivem také to, že klíčové druhé kolo projednání s veřejností připadne na Vánoce, a navíc je nepravděpodobné, že se stihne dokončit podle stávajícího stavebního zákona. (2) Je to bohužel další signál o tom, že vedení města ani IPR nezajímá účast veřejnosti v územním plánování, ani práva jednotlivých vlastníků,” upozorňuje Orcígr. 

Návrh Metropolitního plánu, který je zpracováván od roku 2013, byl na jaře roku 2018 zveřejněn do tzv. společného jednání. Od té doby se jeho podoba na základě jednání s dotčenými orgány dle vyjádření vedení města výrazně měnila. K jakým změnám došlo, se ale zatím nemá šanci dozvědět ani veřejnost, ani vlastníci. Odbor rozvoje magistrátu, který je pořizovatelem, i Institut plánování a rozvoje, který je zpracovatelem, drží informace pod pokličkou. Odbor rozvoje dokonce tvrdí, že aktuální harmonogram neexistuje, a odkazuje na jeho tři roky starou verzi.  

Celá situace navíc vyvolává dojem, že jedním z důvodů, proč nový stavební zákon vzniká, je právě Metropolitní plán. Alespoň dle rozhořčení ministryně Kláry Dostálové v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu: “...odstranili jsme námitky, aby zůstaly jenom připomínky, protože chápu, že u Metropolitního plánu je to opravdu obrovský problém.” Postup vedení Prahy tak opět ukazuje přílišnou vstřícnost vůči velkým developerům. Město i nadále selhává v tom, aby nastavilo transparentní, závazná a především vymahatelná pravidla. (3)


Poznámky: 

(1) Vládní návrh stavebního zákona, ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu stavebního zákona hospodářského výboru ze dne 3. 2. 2021 (sněmovní tisk 1008/7)

Příslušné přechodné ustanovení: § 321 odst. 10 Námitky uplatněné k návrhu územně plánovací dokumentace podle dosavadních právních předpisů se považují za připomínky. 

Účinnost: § 333 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení a)  § 36, 317, 320, 322 a § 324 odst. 1, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, b)  § 15 až 18, § 310 odst. 1 a 7, § 311 odst. 1 a 2 a § 313 odst. 1, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, c)  § 310 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

(2) Na skutečnost, že není jisté, jestli se Metropolitní plán stihne schválit v režimu stávajícího stavebního zákona, upozorňuje také Stanovisko Zastupitelstva Hlavního města Prahy k novému stavebnímu zákonu schválenému Poslaneckou sněmovnou dne 25. 5. 2021 (tisk Z-9474 27/32 schválený dne 27. 5. 2021) 

(3) Usnesení zastupitelstva Z-9173 k návrhu na rozhodnutí o souběžném pořízení nového ÚP HMP (Metropolitního plánu) a AZUR HMP č. 5 https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/volebni_obdobi_2018_2022-x25_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

 


ACF slogan 1

Text vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě.

Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase.  Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Realizátorem projektu je Zelený kruh. Partnery projektu jsou zpravodajský portál Aktuálně, sdružení ArnikaNESEHNUTÍČeská společnost pro právo životního prostředí, aliance Šance pro budovyNárodní síť Zdravých městNárodní síť MAS.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu