Mezinárodní konference o nebezpečných látkách ve hračkách

1.7.2014 - MINSK
Dne 19. června 2014 se v Minsku odehrála mezinárodní konference věnovaná nebezpečným látkám v hračkách a spotřebním zboží obecně. Vedle zástupců nevládních organizací zde vystoupili představitelé běloruských státních institucí. Výsledkem této konference byla výzva několika běloruských nevládních organizací k otevření debaty nad otázkou chemických látek ve spotřebním zboží směřovaná k ministrovi životního prostředí.

FOTO: Vladimir Stepurko

Banner-stika

Sledujte nás: