Seminář Možnosti přírodě blízké protipovodňové ochrany

26.10.2011 - 27/10/2011, Polanica Zdró | Akce
Fundacja EkoRozwoju ve spolupráci se sdružením Arnika zve všechny zájemce, zejména z řad představitelů veřejné správy, správců toků, státní ochrany přírody i nevládních organizací na přeshraniční výlet a seminář: Možnosti přírodě blízké protipovodňové ochrany regionu Kladska

Polanica Zdrój, 26. – 27. 10. 2011

http://www.villa-alexandra.pl

Villa Alexandra - ul.Piastowska 3, 57-320 Polanica Zdrój

Program semináře:

Středa, 26. 10. 2011 (13:00- 18:00) Přírodě blízká protipovodňová ochrana v praxi – exkurze

Úvodní část; prezentace příkladů dobré i špatné praxe protipovodňové ochrany v kontextu ochrany přírody; příklady neinvestičních a nízkonákladových metod prevence povodňových škod. Průvodci na exkurzi budou odborníci, přednášející na semináři.

Odjezd i návrat autobusu: Villa Alexandra

Čtvrtek, 27.10.2011 (9.00 – 13.00) Dobrá praxe v protipovodňové ochraně - workshopy

Cílem semináře je představení příkladů dobré praxe z Polska i ze zahraničí, společné vypracování doporučení týkajících se příštích investic do protipovodňové ochrany a také vytyčení směrů vzdělávacích a propagačních aktivit pro potřeby přípravy projektů.

panel I: Neinvestiční metody prevence povodňových škod – Roman Konieczny, Úřad pro spolupráci s místními samosprávami (IMGW) Krakov

panel II: Přírodě blízká protipovodňová opatření – vypracování zásad protipovodňové ochrany – Marek Krukowski, Přírodovědná univerzita, Wrocław

Českým účastníkům jsou hrazeny cestovní náklady, ubytování a stravné. Na semináři bude k dispozici tlumočník.

Přihlášky – vyplněné návratky zasílejte prosím do 21. 10. 2011, na adresu: eles@eko.org.pl

Banner-stika

Sledujte nás: