Mratínský potok

10.8.2017 - PRAHA
Mratínský potok bývá někdy na počátku svého toku nazýván jako Červenomlýnský. Název Mratínský ilustruje jeho soutok s Labem za Mratínem. Potok tedy patří jako jeden z mála v Praze do povodí Labe a zatím nespadá pod péči Magistrátu hlavního města Prahy. Zároveň pozemky, kterými protéká, vlastní velké množství majitelů, a je proto velmi těžké měnit stav Mratínského potoka, přestože se o to především Ďáblice snaží. 

Mratínský potok vzniká z několik pramenů, které se objevují v Ďáblicích. Stékají se na zarostlé zahradě v Ďáblicích u Ďáblické ulice. O pramen se stará obec a ještě na zahradě napájí potok dvě nádrže, které jsou přírodního charakteru a slouží k napájení ptáků i savců. Dále pokračuje Mratínský potok podél obce až k mohutné Cínovecké ulici. Koryto není vybetonováno, ale je uměle zahloubeno a je dosti úzké. Hned u potoka je plot, který znemožňuje přírodnější podmínky koryta. Již zde se nachází v okolí potoka velké množství odpadků, které jsou v podstatě po celé délce potoka.

Mratínský potok podtéká Cínoveckou ulici a pokračuje zahrádkářskou kolonií. Potok zde má bohužel velmi omezený prostor, napřímené, zahloubené a úzké koryto a jeho okolí působí značně nevábně. V těchto místech se potok ještě v době první republiky široce rozléval a vytvářel podmáčené území plné života včetně obojživelníků, tuto dobu připomíná pojmenování místní ulice Na Blatech.

Mratínský potok se dostává do Čakovic do blízkosti závodů a nákupních center včetně bývalého cukrovaru. Potok je z většiny vybetonován a jeho okolí je složitě přístupné. Koryto je velmi zahloubené. Mratínský potok napájí soustavu Biologického a Zámeckého rybníka, až se konečně dostává do aleje starých topolů bílých. Zde potok nabývá přírodnějšího charakteru a vytváří stanoviště vhodné pro různé druhy organismů, bohužel i tady je koryto vybetonováno.

Mimo Prahu nabývá Mratínský potok charakteru přírodního potoka, která má široké nevybetonované koryto a může dojít k jeho rozlití. I zde je v jeho okolí velké množství odpadků.

Vytvořeno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

MZP logo RGB v2

Banner-stika

Sledujte nás: