Můžou nás vybagrovat?

26.10.2011 - StreetRadio, Štítného 30, Praha 3, od 18:00 hodin | Akce
Přednáška a diskuze o účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí

Mgr. Lukáš Matějka a jeho hosté JUDr. Petra Humlíčková (Zelený kruh) a Mgr. Pavel Černohous (Ateliér pro životní prostředí) budou diskutovat a odpovídat na otázky:

Jaké jsou možnosti a limity veřejnosti při rozhodování státní správy o výstavbě, těžbě, o povolování průmyslových provozů a dalších záměrů, které negativně ovlivní životní prostředí?

Jaká práva má občan, občanské sdružení, soused či městská část například při povolování satelitní výstavby na polích za Prahou, kancelářských budov na zelené ploše uvnitř Prahy, lze ovlivnit podobu kácení parku v sousedství? Mohou občané blokovat výstavbu, mohou obstrukčním jednáním bránit rozvoji, když využívají svá zákonná práva? Jaká je budoucnost norem umožňujících přímé zapojení veřejnosti do rozhodování veřejné správy?

V České republice byly krátce po demokratické revoluci v roce 1989 přijaty kvalitní zákony na ochranu životního prostředí, zaručující zároveň občanům právo na účast v rozhodování. Šlo zejména o zákon o ochraně přírody a krajiny, který byl napsán natolik erudovaně, že bez větších úprav platí dodnes. Významným milníkem pak byla v roce 2004 ratifikace tzv. Aarhuské úmluvy - úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, ktérá je přelomovým dokumentem pro životní prostředí a demokracii.

V souvislosti s ekonomickou krizí přichází intenzivní tlak na omezení standardů ochrany životního prostředí i práva lidí účastnit se rozhodovacích procesů. Vláda proto připravuje návrhy na změnu zákonů, které podle ní mají zajistit konkurenceschopnost českého průmyslu a zamezit vydírání investorů účelově založenými skupinami občanů. Aktuálně je projednáván návrh ministerstva pro místní rozvoj, který má změnit stavební zákon a další předpisy. Po jeho schválení by se obyvatelé dotčených oblastí již nedomohli svého ústavního práva na příznivé životní prostředí. Necháme se vybagrovat?

 

 

Přednáška je součástí projektu "Ekoporadenství pro zdravou Prahu", který pro rok 2011-2012 podpořil MHMP. Konání přednášky finančně podpořila též Městská část Praha 3.

MHMP

logo-Praha3

Banner-stika

Sledujte nás: