MŽP zrušilo integované povolení pro spalovnu Mydlovary

6.6.2006 - MYDLOVARY | Novinky
Ministerstvo životního prostředí vrátilo rozhodnutí o povolení spalovny v Mydlovarech k novému projednání na základě odvolání obce Mydlovary a občanských sdružení. Obec společně s Hnutím DUHA, sdružením Jihočeské matky a Arnikou protestovali už proti označení spalovny jako „zařízení na energetické využití odpadu“.

Ministerstvo životního prostředí vrátilo rozhodnutí o povolení spalovny v Mydlovarech k novému projednání na základě odvolání obce Mydlovary a občanských sdružení. Obec společně s Hnutím DUHA, sdružením Jihočeské matky a Arnikou protestovali už proti označení spalovny jako „zařízení na energetické využití odpadu“. Dále upozorňovali, že toto zřízení by nebylo v souladu s přijatým Plánem odpadového hospodářství kraje, vedlo by ke zvýšenému znečištění ovzduší v lokalitě a dalším negativním vlivům. Jde například o znečištění z dopravy, vliv na vodní režim, a další.

Zrušení vydaného integrovaného povolení společnosti E.ON Energie MŽP odůvodňuje tak, že považuje za potřebné uvést, že se jedná o zařízení na spalování komunálního odpadu; dále prokázání skutečnosti, zda je zařízení v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje a některé další nesrovnalosti.

Jak uvádí Ekolist k případu se vyjádřilo i pět hlavních politických lídrů z nejsilnějších stran jižních Čech proti výstavbě spalovny.

Mluvčí společnosti E. ON Energie Vladimír Vácha Ekolistu řekl: "O vrácení povolení víme a náš zájem o stavbu dál trvá. Mydlovary ale nejsou jedinou uvažovanou lokalitou pro spalovnu. Nebudeme ji ale prosazovat přes politický odpor jak na místní, tak na regionální úrovni."

„Vypadá to, že strašák spalovny je v Mydlovarech zažehnán, ale nenechejme se ukolébat prohlášením společnosti. Proto hodláme pokračovat v kampani proti výstavbě spalovny, kterou považujeme pro nakládání s odpady na jihu Čech za zhoubnou,“ řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Banner-stika

Sledujte nás: