#Spalovna Mydlovary

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

V šesti krajích České republiky se připravují nebo jsou již v běhu projekty na masivní spalování komunálních odpadů, které počítají s podporou z veřejných zdrojů.

Plánovaná spalovna odpadů v Mydlovarech

Plánovaná spalovna odpadů v Mydlovarech

Téměř deset let Mydlovarům hrozilo, že se ke stávajícím problémům připojí ještě plánovaná výstavba spalovny komunálních odpadů pro Jihočeský kraj. Zařízení o kapacitě 100 000 tun...

Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

Zcela nové možnosti, jak bezprostředně ovlivnit kvalitu životního prostředí dostali občané díky zákonu o integrované prevenci znečištění. Ten umožní veřejnosti, aby se vyjádřila...

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

Toxickými dioxiny (1) je kontaminována směs, kterou firma Quail s. r. o. používá k rekultivaci odkališť v obci Mydlovary na Českobudějovicku. Dioxiny jsou obsaženy v popílcích ze...

Občanská sdružení zahájila petiční akci "Za lepší recyklační služby v jižních Čechách"

Občanská sdružení zahájila petiční akci "Za lepší recyklační služby v jižních Čechách"

Bioodpad, papír, plasty, kovy a sklo jsou suroviny, které lze recyklovat. V jihočeském kraji ale vesměs končí na skládkách, a to i přesto, že každá obec, město i kraj mají...

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a třídící a recyklační...

MŽP zrušilo integované povolení pro spalovnu Mydlovary

MŽP zrušilo integované povolení pro spalovnu Mydlovary

Ministerstvo životního prostředí vrátilo rozhodnutí o povolení spalovny v Mydlovarech k novému projednání na základě odvolání obce Mydlovary a občanských sdružení. Obec společně...

Petice proti spalovně Mydlovary

Petice proti spalovně Mydlovary

V tomto článku naleznete úplný text "Petice proti záměru realizace stavby zařízení na energetické využití odpadů 'Karolína Mydlovary' a dosavadnímu postupu dotčených orgánů...

Občané nesouhlasí s průjezdem automobilů do spalovny

Občané nesouhlasí s průjezdem automobilů do spalovny

Územní rozhodnutí pro stavbu spalovny v Mydlovarech bylo vydáno v roce 2002. Podmínkou pro získání stavebního povolení k uvedené stavbě je předložení projektové dokumentace...

Spalovna odpadů v Mydlovarech nevznikne

Spalovna odpadů v Mydlovarech nevznikne

Spalovna odpadů v Mydlovarech na Českobudějovicku nevznikne. Energetická skupina společnosti E.ON, která je největším distributorem elektřiny v Jihočeském kraji, se rozhodla od...

Další kolo jednání o spalovně Mydlovary zahájeno

Další kolo jednání o spalovně Mydlovary zahájeno

Minulý týden bylo zahájeno řízení o vydání Integrovaného povolení na spalovnu Mydlovary. Jeho cílem je posoudit zda projekt spalovny, nesoucí název „Karolína Mydlovary – zařízení...

Proběhlo jednání o spalovně v Mydlovarech

Proběhlo jednání o spalovně v Mydlovarech

Zda bude možno vozit odpady ze zahraničí do plánované spalovny v Mydlovarech a jakým způsobem se budou odpady do spalovny dopravovat, to byly dvě nejdiskutovanější otázky, které...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě