Nejenom v královéhradecké spalovně nebezpečných odpadů hořelo

26.6.2002 - PRAHA | Novinky
Ilustrační foto
Hustý sloup černého dýmu nad areálem hradecké firmy Foma Bohemia vyděsil v pátek (21. června) krátce před polednem obyvatele okolních rodinných domků. Dav vyděšených lidí pak přihlížel zásahu několika desítek hasičů. "Pokud hořely barely i třeba jenom se zbytky upotřebených olejů, mohlo docházet ke vzniku nebezpečných látek. I při vážnějších haváriích si, bohužel, dohlížející orgány státní správy navykly říkat, že nedošlo k úniku toxických látek. Při hoření nebezpečných odpadů přitom k určitému úniku škodlivin do ovzduší docházet musí," komentuje zjednodušování dopadů havarijních stavů ve spalovnách RNDr. Jindřich Petrlík.

Hustý sloup černého dýmu nad areálem hradecké firmy Foma Bohemia vyděsil v pátek (21. června) krátce před polednem obyvatele okolních rodinných domků. Dav vyděšených lidí pak přihlížel zásahu několika desítek hasičů. „Požár vznikl v objektu firmy sousedící s areálem někdejší Fotochemy. Jeho příčinou bylo přehřátí a poté vznícení vysokozdvižného vozíku, který převážel sudy s olejem. Oheň se přenesl na další sudy na paletách,“ řekl velitel zásahové jednotky Pavel Navrátil. Požár likvidovali hasiči asi dvě hodiny a museli přitom použít dýchací přístroje. Areál patří soukromé firmě, která se zabývá spalováním odpadu. Na místo přijeli také experti z inspekce životního prostředí. „Potvrdili, že k úniku nebezpečných látek nedošlo. Černý dým, který bylo vidět po celém městě a který v lidem vyvolal paniku, byl od hořících pneumatik vysokozdvižného vozíku,“ uvedl Navrátil. Až potud zpráva MF Dnes o požáru v královéhradecké spalovně.

Požár, ke kterému došlo ve spalovně odpadů ELO HK v Hradci Králové patřil mezi ty menší. "Nicméně, pokud hořely barely i třeba jenom se zbytky upotřebených olejů, mohlo docházet ke vzniku nebezpečných látek. I při vážnějších haváriích si, bohužel, dohlížející orgány státní správy navykly říkat, že nedošlo k úniku toxických látek. Při hoření nebezpečných odpadů přitom k určitému úniku škodlivin do ovzduší docházet musí," komentuje zjednodušování dopadů havarijních stavů ve spalovnách RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů ze sdružení ARNIKA. "Při způsobu nakládání s nebezpečnými odpady je divu, že k podobné havárii nedošlo již také ve spalovně odpadů v Lysé nad Labem. Vzhledem k často otevřenému havarijnímu komínu zde však musí docházet k selhání filtračního či ventilačního zařízení," doplnil Petrlík.

Spalovny odpadů jsou zdrojem toxických látek nejen při haváriích, ale i v běžném provozu. Jsou významnými zdroji znečištění těžkými kovy a organickými látkami (například dioxiny vznikajícími při spalování chlorovaných látek). Ve spalovně ELO HK bylo například v roce 1999 změřeno 1,7 ngTEQ/m3, což je 17x více, než bude muset spalovna plnit od začátku příštího roku. Výsledky novějších měření emisí nejsou sdružení ARNIKA známy.

PŘÍLOHY:

Havárie související se spalováním odpadů v České republice:


1993 - velký požár ve spalovně nebezpečných odpadů Motorpal Jihlava

7. 3. 1997 - exploze a posléze požár ve spalovně nebezpečných odpadů Emseko Zlín, spalovna zcela lehla popelem - důvodem byla výbušná látka přimíchaná neopatrností do zdravotnických odpadů

2. 11. 2000 - exploze, která částečně poničila pec ve spalovně nebezpečných odpadů v Plzni, k explozi došlo v důsledku pálení kyseliny chloristé

14. 11. 2001 - ve spalovně Ekotermex Vyškov došlo při přečerpávání z cisterny k úniku rozpouštědel kanalizací do říčky Marchánky

30. 4. 2002 - z auta převážejícího sudy s hexachlorbenzenem ke spálení ve spalovně nebezpečných odpadů v Aliachem - MCHZ Ostrava vytékala tato vysoce nebezpečná látka; zjistili to policisté při kontrole na dálnici D8 u Nové Vsi na Mělnicku - policista, který se nadýchal par této látky musel být převezen do nemocnice

21. 6. 2002 - požár upotřebených olejů, které se vzňaly od vysokozdvižného vozíku ve spalovně ELO HK (v Hradci Králové)

Havárie ve spalovnách USA:

Coffeyville, Kansas - v červnu 1988 došlo k selhání bezpečnostního systému uskladňování, došlo k explozi kontejnerů;

Calvert City, Kentucky - v roce 1987 uhořel při explozi uhořel jeden zaměstnanec;

Clay, Kentucky - v roce 1982 exploze a požár; - porušování bezpečnostních pravidel, nehody při přepravě (nákladní auto, ze kterého vytékal toxický odpad, 1988)

Flint, Michigan - 1985 53 rodin muselo být evakuováno po úniku kyanidu sodného, který po sloučení s kyselinou hydrochlorovou vytváří smrtelné kyanidové plyny - poté spalovna zavřena;

Utica, Michigan - 2 zaměstnanci zahynuli při úniku plynu;

Grand Island, Nebraska - v roce 1987 exploze, při níž byli 2 zaměstnanci těžce zraněni;

Long Township, New Jersey - v roce 1977 explodovaly tři nádrže se 180 000 litry PCB, 6 zaměstnanců usmrceno, několik dalších těžce raněno, nad oblastí se vznáší obrovský oblak kouře, zařízení bylo na 6 měsíců uzavřeno;
- v r. 1981 další exploze, následovalo dočasné přerušení provozu;
- v r. 1981 došlo k požáru, při němž se nad celou oblastí vznášely obrovské temněfialové mraky;

Rockhill, South Carolina - v roce 1987 došlo k explozi způsobené vzniklým přetlakem; - další exploze v roce 1988, 100 zaměstnanců muselo být evakuováno a někteří byli vzati do nemocniční péče;
- několikadenní požár, mající za následek trvalé poškození na zdraví;

Toole, Utah - v osmdesátých letech 20. století byl vypuštěn smrtelný nervový plyn, když selhala ventilační a filtrovací zařízení.

Banner-stika

Sledujte nás: