Nemocnicím, které chtějí chránit životní prostředí, nabízí Arnika novou studii

29.12.2012 - ČR | Novinky
Logo EMAS
Nemocnice považujeme za čistá zařízení – vždyť se tam léčí lidé, takže tam znečištění být nemůže. Ale uvažovali jste někdy, jaké dopady má jejich provoz na životní prostředí? Nemocnicím se zájmem o snížení svého dopadu na přírodu, ale lidem, kteří by chtěli „svou" nemocnici motivovat, nabízí sdružení Arnika novou studii. Využít ji mohou nejen nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení. O čem pojednává?

Hlavními tématy studie jsou toxické látky v nemocnicích, odpady a možnosti environmentálního řízení nemocnic. Studie shrnuje poznatky z praxe – z dosavadní spolupráce Arniky s nemocnicemi. Je také jedním z hlavních výstupů současného projektu nevládní organizace, který je zaměřen na oblast zdravotnictví.

Obsáhlá studie může nemocnicím sloužit jako manuál ke snížení množství rizikových chemických látek v provozu zařízení nebo k minimalizaci a lepšímu nakládání s odpady. Obsahuje také kapitoly věnované environmentálnímu managementu (EMS). Jedná se o dobrovolné nástroje řízení organizace, jež pomáhají chránit životní prostředí. Jsou totiž univerzální a mohou je zavést jakékoliv organizace či firmy – tedy i nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Zavedení EMS umožňuje efektivnější řízení organizace, což následně omezí její dopad na životní prostředí. V nemocnicích také minimalizuje nepříznivé vlivy, které mohou působit na pacienty a personál. V neposlední řadě přináší nemocnicím finanční úspory a zvýšení prestiže. Studii pro sdružení Arnika zpracovala nezávislá expertka Mgr. Tereza Prošková.

Studie je zájemcům přístupná volně ke stažení v elektronické podobě na stránkách Arniky: http://arnika.org/jak-emas-funguje. Kromě ní naleznou zájemci na webu ekologického sdružení řadu dalších materiálů týkajících se chemické bezpečnosti v nemocnicích, ať již ve formě informací, publikací ke stažení či zakoupení, stejně tak ve formě řady odkazů na informace z dalších webů. Všechna data k tématu jsou umístěna v sekci zaměřené na oblast zdravotnictví: http://arnika.org/emas-pro-nemocnice.

 

Studie vznikla v rámci projektu Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání s odpady. Jedním z jeho cílů je také omezení výskytu toxických látek v prostředí nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, lepší hospodaření s odpady a zvýšení zájmu nemocnic o zavedení dobrovolných nástrojů environmentálního řízení nemocnic.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR (částkou 1 987 000 Kč).

SFZP

MZP

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha