#EMAS

Část zdravotnických pomůcek z PVC stále obsahuje rizikové ftaláty

Část zdravotnických pomůcek z PVC stále obsahuje rizikové ftaláty

Analýza pěti vzorků namátkově vybraných hadiček z měkčeného PVC, které se užívají ve zdravotnictví, prokázala u čtyř velké množství toxického di(2-ethylhexyl) ftalátu (zkráceně...

Nemocnicím, které chtějí chránit životní prostředí, nabízí Arnika novou studii

Nemocnicím, které chtějí chránit životní prostředí, nabízí Arnika novou studii

Nemocnice považujeme za čistá zařízení – vždyť se tam léčí lidé, takže tam znečištění být nemůže. Ale uvažovali jste někdy, jaké dopady má jejich provoz na životní prostředí?...

Svět bude jednat o zákazu rtuti, podkladem k diskusi bude i nová česká studie

Svět bude jednat o zákazu rtuti, podkladem k diskusi bude i nová česká studie

Čerstvá studie opřená o data z českých zubních ordinací bude jedním z dokumentů, které mají přispět k poslednímu kolu mezinárodních rozhovorů o zákazu používání rtuti . Ty...

S pomůckami bez ftalátů, které nemocnicím pomohla najít Arnika, pomáhají miminkům v Českých Budějovicích a Havlíčkově Brodě

S pomůckami bez ftalátů, které nemocnicím pomohla najít Arnika, pomáhají miminkům v Českých Budějovicích a Havlíčkově Brodě

Zdravotnické pomůcky a další vybavení bez nebezpečných ftalátů používají nejméně dvě z pěti nemocnic, kterým s náhradou za bezpečnější alternativy pomohla nevládní organizace...

Ftalátů v novorozeneckých pomůckách ubylo, hříšníci se ale stále najdou, někteří navíc klamou spotřebitele

Ftalátů v novorozeneckých pomůckách ubylo, hříšníci se ale stále najdou, někteří navíc klamou spotřebitele

Více než polovina výrobků pro péči o novorozence, které nechalo otestovat sdružení Arnika, sice obsahuje nebezpečné ftaláty , ale jen tři v nadlimitním množství. Analýzu nechala...

Osm českých nemocnic věnuje zvýšenou péči životnímu prostředí

Osm českých nemocnic věnuje zvýšenou péči životnímu prostředí

Sdružení Arnika provedlo průzkum českých nemocnic z hlediska přístupu k životnímu prostředí. Průzkum byl zaměřen na tzv. dobrovolné nástroje environmentálního řízení nemocnic,...

Ftaláty jsou i v některých zdravotnických pomůckách, mohou poškodit zdraví

Ftaláty jsou i v některých zdravotnických pomůckách, mohou poškodit zdraví

O ftalátech v PVC, ze kterých jsou vyráběny třeba i hračky, a jejich zdravotním riziku se už psalo. Rádi bychom Vás však upozornili na jednu z podstatných chemických hrozeb,...

Článek Ftaláty v PVC: Skrytá hrozba pro člověka i životní prostředí

Článek Ftaláty v PVC: Skrytá hrozba pro člověka i životní prostředí

Jednu z podstatných chemických hrozeb, která lidem hrozí, ale příliš se o ní nemluví, jsou ftaláty – změkčovadla ve výrobcích z měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Často i ti...

Článek Skutečná cena dentálního amalgámu

Článek Skutečná cena dentálního amalgámu

Rtuť patří mezi nejtoxičtější prvky. Ve velké míře ji používáme v dentálním amalgámu. Zdánlivě jsou zubní výplně z amalgámu levnější než z jiných materiálů. Celková cena, kterou...

PVC v infuzních vacích není nutné

PVC v infuzních vacích není nutné

V současnosti se jako změkčovadla v 95 % výrobků z PVC používá DEHP Di(2-ethylhexyl)ftalát, který se z výrobku uvolňuje po celou dobu jeho životního cyklu. Ftaláty však mají řadu...

Článek Proč nespalovat zdravotnický odpad

Článek Proč nespalovat zdravotnický odpad

Informační list je věnován rizikům spalování odpadů ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení slouží k zachraňování zdraví a životů, ale paradoxně také...

Nečekané zjištění: ftaláty mohou ovlivňovat obezitu u dětí

Nečekané zjištění: ftaláty mohou ovlivňovat obezitu u dětí

Výzkum provedený americkou National Institute of Environmental Health Sciences odhalil další možné negativní účinky ftalátů na lidský organismus. [1] Ve své studii tým vědců...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě