Nemusíme všechno znát, stačí vědět, kde to najít

24.11.2009 - PRAHA 1, Haštalská 17 | Akce
Seminář o toxických látkách kolem nás - jak ve výrobcích denní spotřeby, tak v životním prostředí. Řeč bude o problematických výrobcích a jak složení výrobků sledovat, které parametry sledovat při vybavování domácnosti, dozvíte se informační zdroje pro ekologické nakupování.

24. 11. 2009, 10.00 – 15.00

školící prostory Sdružení Tereza

Seminář bude zaměřen zejména na informační zdroje a základní informace srozumitelné pro laiky tak, aby byly využitelné v poradenství i v praxi. Seminář je zaměřen na praxi, uvítáme tedy vaše dotazy a příklady z praxe. V příloze najdete podrobný obsah semináře.

Obsah semináře:

  • Spotřebitelské nástrahy aneb nebezpečné látky ve spotřebním zboží – které nebezpečné látky ve výrobcích sledovat a jak, kde hledat informace, na koho se obrátit.
  •  Chemický dům – toxické látky v domácnosti a jak se jim vyhnout
  • Znečištění životního prostředí v našem okolí – kde najít informace o znečištění ovzduší, vody a půdy
  • Vybrané zdroje informací a jak je používat při poradenství – co všechno si může poradce nebo klient najít sám
  • Často kladené dotazy (a odpovědi na ně) – zkušenosti a dotazy z praxe

Seminář je určen především pro poradce, kteří se ve své praxi pohybují v oblasti ochrany spotřebitele nebo se potýkají s dotazy na znečištění životního prostředí, ale i na různé chemické látky. Seminář je zaměřen na poradenskou praxi, uvítáme tedy i vaše dotazy a podněty. Školiteli budou odborníci sdružení Arnika.

 

Přihlášky zasílejte do 23.11.2009 na adresu katerina.rezna@arnika.org.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář se koná za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí. Dárce neodpovídá za obsah semináře.

Banner-stika

Sledujte nás: