en ru

Nová celostátní koalice podporuje místní sdružení v boji se spalovnou odpadů v Karviné

14.2.2012 - OSTRAVA / Společná tisková zpráva sdružení Arnika a sdružení OPS Havířov | Tiskové zprávy
Silný tlak na výstavbu nových spaloven v ČR vyvolal vznik nové celostátní koalice občanských sdružení a iniciativ nazvané „Pro 3R". „Tři R v názvu koalice pocházejí z anglických slov ‚reduce, reuse, recycle' a nabízejí jasné řešení, co dělat s odpady. Předcházet jejich vzniku, produkovat výrobky, které lze používat opakovaně (například vratné obaly) a recyklovat," shrnul předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík alternativy, které ke spalování odpadů navrhuje nová koalice „Pro 3R". Nová koalice slibuje záštitu a koordinaci společných aktivit členských sdružení a nabízí také prostor pro sdílení zkušeností a odborných znalostí.

„Velice vítáme tuto iniciativu, která vzešla ze společných vizí skutečných řešení pro odpadové hospodářství. Jsme si všichni vědomi toho, že ukvapená realizace spaloven, byť se tváří, že jde o energetické využití odpadů, nenahradí opravdové využití odpadů. Jsme velice rádi, že stojíme u zrodu takové koalice neziskových organizací, která má díky rozsahu zkušeností a vědomostí členů obrovský potenciál pomoci nám zastavit plán na výstavbu spalovny v Karviné a současně představit alternativní řešení," komentoval vznik koalice za havířovské občanské sdružení OPS Jan Nezhyba.

Koalici „Pro 3R" vtiskli konečnou podobu účastníci víkendového semináře „Nespaluj, recykluj", který v Praze uspořádala Arnika za účasti zástupců některých občanských iniciativ se zájmem o problematiku nakládání s odpady. Společná diskuse vyvrcholila vznikem koalice a formulací společného prohlášení 1). Členové nové koalice požadují například konec financování stavby spaloven komunálních odpadů z veřejných zdrojů či podporu předcházení vzniku odpadu, recyklace a kompostování.

Koalice prostřednictvím svých členů a podporovatelů pečlivě sleduje také kauzu plánované stavby spalovny v Karviné. „Poté, co se Hnutí Duha podařilo uspět s pozastavením platnosti vydaného územního rozhodnutí na karvinskou spalovnu2), doufáme, že budou místní úřady opatrnější ve válcování veřejnosti a prosazování spaloven odpadů včetně té karvinské z pozice moci. Na omezování práva veřejnosti účastnit se rozhodování o plánovaných spalovnách ostatně poukázala ve svém prohlášení i založená koalice Pro 3R," dodal Petrlík.

S novou koalicí se členským iniciativám otevírá také možnost zapojení do zahraničních aktivit spojených s prosazováním environmentálně přijatelných způsobů nakládání s odpady, společný postup při komunikaci s Evropskou komisí či záštita při prezentaci nesouhlasu se současnou odpadovou politikou ČR.

Přílohy a další informace:

1) Prohlášení koalice Pro 3R:

pdfProhlášení koalice Pro 3R.pdf234.49 KB

2) Shrnutí historie a základních informací k záměru výstavby spalovny pod názvem KIC (Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů) Karviná

Spalovna (zařízení pro energetické využití odpadů) má mít kapacitu 192 tisíc tun odpadů/rok, ale rezerva je ponechána pro kapacitu až cca 300 tisíc tun odpadů ročně. Její stavba je plánována do sousedství bývalého dolu Barbora. Stavba má přijít na 5 miliard korun a má stát do roku 2015. Investorem spalovny je akciová společnost KIC Odpady, jejímiž hlavními akcionáři jsou velká města v Moravskoslezském kraji.

Při kapacitě 192 tisíc tun/rok vyprodukuje spalovna odpadů v Karviné každoročně 60 000 tun odpadů v podobě strusky a popílků obsahujících vysoce toxické látky (dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy a další).

Na spalovnu již proběhl v letech 2009 – 2010 proces posuzování vlivů na životní prostředí , na jehož závěr vydalo pro spalovnu Ministerstvo životního prostředí ČR kladné stanovisko. Se závěry i průběhem procesu nesouhlasí občanská sdružení OPS, Frygato Eko, Arnika a Hnutí Duha. V roce 2011 získala spalovna územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Karviné. To vzápětí napadla jak občanská sdružení, tak obec Horní Suchá. Jedna ze žalob podaných proti územnímu rozhodnutí již přinesla svoje ovoce v podobě pozastavení platnosti územního rozhodnutí soudem.

KIC Odpady, a. s. žádá o dotaci na výstavbu spalovny z Operačního programu Životní prostředí. Pozastavením územní ho rozhodnutí nesplňuje jednu z podmínek pro udělení dotace.

Petici proti spalovně podepsalo 11 tisíc lidí.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu