Nová data o třídění odpadů v obcích

26.5.2021 - PRAHA | Články
MŽP zveřejnilo data o produkci odpadů z obcí a domácnosti (včetně výkupen) za roky 2015 až 2019. Z dat vyplývá, že produkce odpadů z obcí stoupá, roste však i úroveň třídění. Růst produkce je odrazem toho, že v ČR se více zpracovává bioodpad a že se staví sběrné dvory (růst produkce objemného odpadu).

Výsledky naznačují, že pokud obce mají splnit požadavky nové legislativy, bude třeba učinit ještě mnoho nových kroků. Nový zákon o odpadech požaduje po obcích, aby v roce 2025 dosáhly úroveň třídění 60 %. K dosažení této úrovně bude třeba snížit i produkci zbytkových odpadů. ČR jich ve srovnání se státy, které tuto problematiku začaly řešit dříve, produkuje asi o 100 kg/ob/rok víc. Porovnání naleznete například na našich stránkách „Odpady v číslech“.

Tabulka: Produkce komunálních odpad z obcí a domácností (zahrnuje i suroviny prodané do sběren)

Tabulka produkce odpadu obce a domacnosti 2015 2019

Zveřejnění dat o produkci odpadů je od MŽP dobrým krokem. Umožní veřejnosti, obcím, regionům, ba i krajům udělat si srovnání a zjistit jak na tom jsou. Doposud MŽP zveřejňovalo jen údaje za všechny komunální odpady včetně firem, tedy podstatně vyšší údaje. Tyto údaje byly pro veřejnost a obce nevyužitelné.

Informace o produkci komunálních odpadů MŽP zveřejňuje na webu: https://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu