Nová příručka na pomoc odpadovému hospodářství obcí

16.12.2020 - PRAHA | Články
V prosinci 2020 byla schválena nová odpadová legislativa (zákon o odpadechm zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon). Jedním z hlavních cílů nové legislativy je naplnění cílů oběhového hospodářství. Mezi ně patří především výrazné navýšení recyklace a omezení skládkování odpadu. Splnění těchto cílů nebude snadné. Během velmi krátké doby musí dojít k podstatnému snížení produkce směsného odpadu a navýšení množství vytříděných surovin. Jestliže podle dat MŽP v současnosti vytřídíme kolem 40 % komunálních odpadů, tak v roce 2025 by to mělo být 60 %. Pokud bychom to měly srovnat s dosavadním vývojem v EU, abychom cílů dosáhli, potřebujeme být čtyřikrát rychlejší než je současný průběh změn v EU (jako průměru).

Arnika dlouhodobě sleduje vývoj odpadového hospodářství obcí a snaží se mu pomoc. Proto jsme i letos v návaznosti na přijetí nové legislativy vydali pro obce novou příručky, která jim má plnění nových požadavků usnadnit. Příručka je určena hlavně pro obce do 2000 obyvatel. Pro ně jsme v přiručce připravili podrobné informace a rady. To by jim mohlo pomoci jejich odpadové hospodářství transformovat. Bude to velmi složitý proces, protože v ČR jsme jako jedni z mála v EU převedli správu v oblasti odpadů až na obce a tak změny musí proběhnout v každé z nich. Jak to udělat, když každý jsme jiný, nevíme. Pomoci můžeme jen tím, že popíšeme možnosti. Dále se už budou obce muset rozhodnout sami. Dotazy jim rádi zodpovíme.

Požadavky na obce dané novou legislativou jsou jasné. V roce 2020 by měla každá obec vytřídit 60 % množství komunáůního odpadu a předat ho k využití. Pokud toho nedosáhnou, hrozí jim pokuta. Nově jsou také obce povinny informovat domácnosti o výsledcích odpadového hospodářství (produkci odpadů, úrovni třídění, nákladech) a o možnostech prevence. Vzhledem k tomu, kolik již dnes mají obce povinností, to bude náročné, ale po zavedení místního poplatku na hlavu, je to prostě nutné. Domácnosti potřebují vědět, kolik nakládání s odpady stojí. Bez zpětné vazby budou jen těžko měnit své zvyky. Likvidace odpadů ani jejich třídění rozhodně není zadarmo. Pokud produkce neklesne, pak ceny jen porostou.

Příručka ke stažení - zde

Video s přednáškou, jak rozumět odpadovému hospodářství obcí - zde

Metodické pokyny MŽP k nové legislativě (nejsou plně v příručce zapracovány) - zde

Metodické pokyny Ministerstva vnitra (vzorové vyhlášky, výklady) - zde

Poslední aktualizace: 19. leden 2021

 

Příručka vznikla v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP logo RGB v2 mensi

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí