Zachování Nových Heřmínovů lze podpořit podpisem

"V petici žádáme o zastavení rozhodování o výstavbě nové přehrady do doby, než budou posouzena alternativní protipovodňová opatření," řekla Daňhelová. Zájemci o podpoření petice...

Občané chtějí rekonstrukci parku na Balabence

Včera odpoledne proběhlo v Praze 9 setkání občanů se zástupci radnice, magistrátu a přizvanými odborníky. Mluvilo se o budoucnosti parku na Balabence. Sdružení místních obyvatel...

Nejenom v královéhradecké spalovně nebezpečných odpadů hořelo

Nejenom v královéhradecké spalovně nebezpečných odpadů hořelo

Hustý sloup černého dýmu nad areálem hradecké firmy Foma Bohemia vyděsil v pátek (21. června) krátce před polednem obyvatele okolních rodinných domků. Dav vyděšených lidí pak...

Město by potřebovalo páteřní cyklotrasy

Zazněla zde spousta zajímavých řešení a návrhů na cyklistické trasy přes město i mimo něj. Účastníci besedy se shodli na nutné potřebě páteřních cyklistických tras, které by...

ČEZ a spalovna neposkytují informace

"Právo na informace o toxických látkách považuji za základní pravidlo slušnosti vztahu průmyslového podniku vůči veřejnosti," říká Iva Kotásková ze Sněmu dětí ČR pro životní...

Splavnost Labe německýma očima

Ing. Alfred Olfert Jen náhodou se mi při mé poslední cestě do seevrních Čech dostalo do rukou aktuální vydání Vašeho týdeníku, přičemž mě především zaujal článek pana Astera....

Splavnost Labe německýma očima

Nejprve bych chtěl vyjádřit své udivení nad útoky směřovanými proti české organizaci Arnika a údajně chybném prohlášení, jak ho popisuje pan Aster, o zastavení výstavby na Labi v...

Arnika žádá vyšetření výbuchu ve Spolaně

"Chlorová chemie a výroba PVC představují značné riziko pro životní prostředí i zdraví lidí a patří mimo jiné k významným zdrojům rakovinotvorných a vysoce toxických látek,...

Ostravská ARNIKA pořádá přednášku o protipovodňových opatřeních

„Protipovodňová ochrana je pro lidi žijící v blízkosti řek základní životní potřebou, dá se ale dělat různě. My dáváme přednost úpravám, které jsou k přírodě šetrné anebo...

Prázdninové putování dvou výstav: o Labi a Nových Heřminovech

Na prázdniny připravuje putování dvou výstav ARNIKY po českých a moravských městech. Od 1. do 14. 7. se budete moci v městech podél Labe setkat s naší výstavou o krásách labského...

Neúcta k zákonům, neúcta k faktům

Zastánci jezů tvrdí, že ministerstvo životního prostředí rozhoduje pod tlakem ekologických iniciativ. Sami však za rozhodnutí, které se jim nehodí, vyhrožují ministerstvu po...

Pozďátky musí být pod kontrolou, vzkázala ARNIKA vládě

"Chceme upozornit na to, že problém skládky v Pozďátkách nevyřeší jen finanční subvence. Jak píšeme v dopise adresovaném ministrům Vlády ČR, skládku je nutné zcela sanovat....

Vláda se rozhodla koupit skládku v Pozďátkách

Vláda chce problém vyřešit tak, že skládku za symbolickou cenu prodá státnímu podniku Diamo. Ten chce na náklady státu zajistit následnou sanaci, na kterou podle dosud dostupných...

Předvolební analýza ARNIKY

Většina poslanců zákon o integrované prevenci znečištění i zachování práva na informace o toxických látkách v něm podpořila - reprezentativní (nikoliv úplný) přehled o jejich...

"Nechceme stát za plotem," řekli Milovičtí prezidentovi

Občanské sdružení Mladá, jež podpořily podpisem pod peticí tři a půl tisíce obyvatel, vyzvalo prezidenta Havla k podpoře skutečného rozvoje regionu. Občanům vadí velké množství...

Do Holandska pojedou dívky z Mladé Boleslavi

V klání36 kolektivů z celé České republiky vyhrál sedmičlenný dívčí tým z Osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi pod vedením učitele Mgr. Radka Kotlaby (Eva Brázdová, Dita...

Oldřich Janota zahraje pro Nové Heřminovy

„Oldřich Janota je po Ireně a Vojtěchu Havlových již druhým muzikantem, který neváhá projevit své sympatie odpůrcům přehrady,“ uvádí Lenka Daňhelová ze sdružení ARNIKA Ostrava,...

Loutkové divadlo pro ARNIKU

V Růžové zahradě, která je součástí areálu Děčínského zámku, proběhl v sobotu 1. 6. ve 20:00 hodin křest nového CD děčínské artrockové skupiny Loutkové divadlo s názvem Moje...

Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

"Přestože to ještě nepovažujeme za výhru, je to úspěch dosavadních aktivit občanů Lysé a sdružení ARNIKA a Lysin. Bez nich by nejspíš spalovna fungovala dále. Chceme ovšem...

Hodkovičky: uprostřed parku vyrůstá vila

Již v roce 1930, když vznikaly horní Hodkovičky, byla mezi zástavbou ponechána volná plocha, na níž byl na konci 80. založen veřejně přístupný park. Ten dnes intenzivně využívají...

Připomínky ARNIKY ke konceptu ÚP VÚC Pražského regionu

Sdružení ARNIKA předalo Krajskému úřadu následující připomínky ke konceptu územního plánu VÚC Pražského regionu: Krajskému úřadu Středočeského kraje odboru regionálního rozvoje k...

Nádrž v Nových Heřmínovech: velká a zbytečná

Přitom dodnes neexistuje analýza povodňových škod z hlediska jejich příčin (nevybagrovaná koryta, nefunkční varovný systém, zdevastované lesy apod.), takže pokud chce stát...

Nové Heřminovy a povodňová ochrana na řece Opavě

Protože celé území této části řeky Opavy, zvláště od zmíněného profilu přehradní hráze až po soutok s řekou Moravicí v Opavě a dále řekou Odrou v Ostravě Třebovicích, je sužováno...

Němci opět ujistili, že Labe regulovat nebudou

Kuhl tak reagoval na poslední články českých novinářů, podle nichž se má “do prací na splavnění Labe v Německu investovat do roku 2003 celkem 273 milionů euro”, přičemž 5,1...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě