Arnika a Aarhuská úmluva

ARNIKA od svého založení 29. 9. 2001 rozšiřuje mezinárodní spolupráci – bude hostit část kanceláře mezinárodní sítě Health Care Without Harm a navázala spolupráci s Pesticide...

Podpisové akce sdružení ARNIKA v jižních Čechách

Smyslem této akce je informovat nejširší veřejnost o nebezpečí a škodlivosti toxických látek. Cílem kampaně a zároveň požadavkem petice je především uzákonění práva na informace...

Budoucnost bez jedů v kraji Vysočina

Prvním cílem kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“ je uzákonění práva na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými podniky do prostředí v podobě integrovaného...

Poslanci a Kužvartovo ministerstvo podpoří vratné lahve v obchodech

Poslanci i ministerstvo životního prostředí podpořili návrh nevládních organizací (např. Hnutí Duha, Dětí Země, Arniky) na úpravu zákona, který požaduje, aby se recyklace nebo...

Vzniklo nové ekologické občanské sdružení ARNIKA

„Arnika“ se bude zabývat ochranou mokřadů a vodních toků, znečištěním životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním...

Toxické odpady nepatří do vody

Děti Země se dnes obrátily dopisy na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a poslance Krajského zastupitelstva kraje Vysočina se žádostí, aby se zasadili o urychlené...

V Kralupech rozšiřují výrobu styrenu - vědci zjišťují jeho nebezpečnost

V Kralupech rozšiřují výrobu styrenu - vědci zjišťují jeho nebezpečnost

Vědecká studie publikovaná v červencovém vydání amerického časopisu Environmental Health Perspectives dokazuje, že některé styrenové látky uvolňující se z umělohmotných obalů na...

Odhodlá se Česká republika zakázat PVC?

PVC je nebezpečné nejen pro děti, které si hrají s hračkami z něj. Významné ohrožení lidského zdraví představuje používání zdravotnických prostředků z PVC s toxickými změkčovadly...

Budoucnost bez jedů ve Zlíně

Podpisové archy petice "Budoucnost bez jedů" adresované především poslancům Parlamentu ČR schvalujícím potřebné zákony a ratifikaci úmluvy mají možnost další zájemci získat u...

V obci na Karlovarsku byly nalezeny tři pytle s DDT

Tři pytle s neznámým práškem objevila starostka obce Čichalov na Karlovarsku ve staré nepoužívané kovárně v osadě Štoutov. "Domnívám se, že by mohlo jít o nebezpečnou látku,...

Policie rozhodla: Kritika PVC není trestným činem

Spolana Neratovice podala své trestní oznámení 10. prosince 2000 za Petrlíkovo vystoupení na veřejném slyšení k dokumentu Evropské komise o vlivu PVC na životní prostředí, které...

Děti Země předaly hematologické klinice zdravotnický materiál bez PVC

PVC s sebou nese zdravotní rizika svázaná s používáním změkčovadel a dalších aditiv. DEHP (dietylhexylftalát) je jedním z nich. Jeho používání ve výrobě zdravotních materiálů je...

Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem se možná již nyní při zkušebním provozu pálí nebezpečných odpad z Milovic. Výběrové řízení okresního úřadu v Nymburce na jeho...

Spalovna v Lysé nad Labem - historie podobná Temelínu

Spalovna v Lysé nad Labem - historie podobná Temelínu

Děti Země si, stejně jako Občanské sdružení Lysin, myslí, že spalovna se pro Lysou nad Labem stane nejen ekonomickým, ale také významným ekologickým problémem. "Nikde ve studii o...

Působení dioxinů na lidský organismus ovlivňuje pohlaví dětí

Studie zveřejněná v lékařském časopise Lancet ukázala, že působení dioxinů ovlivňuje poměr pohlaví narozených dětí. Zdá se, že dokonce i velmi malé množství dioxinů má...

Tisková zpráva Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP)

Klaus Toepfer, výkonný ředitel Programu životního prostředí OSN (UNEP) chválil prohlášení Evropské Unie, ve kterém EU volá po opatřeních vedoucích k identifikaci a zničení...

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

a dospěla k závěru: "Pozorování na konci 70. let, že dioxiny vznikají spalováním mnoha běžných materiálů, včetně pevného komunálního odpadu, vedla některé vědce k domněnce, že...

Stručná chronologie požáru v podniku Linde - Frigera

14.5. - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování...

O míru a jedu

Zhruba čtvrt století po konci vietnamské války prochází zbytky Ho Chi Minhovy stezky hrůzostrašnou krajinou. Rozsáhlé části zpustošené krajiny, kdysi hustého lesa, dnes téměř...

Vliv toxických látek na lidské zdraví

Rakovina prsu Nedávná studie v Dánsku prokázala vztah mezi rakovinou prsu a chlorovaným pesticidem dieldrinem (1). Studie zkoumala krevní vzorky odebrané 7712 ženám na kodaňském...

Látky narušující hormonální systém byly nalezeny ve vejcích a mrtvých orlích mláďatech

Mezi chemikáliemi nalezenými v tělech mrtvých mláďat zlatého orla, jejichž porodnost klesá od začátku tohoto desetiletí, byly identifikovány polychlorované bifenyly (PCB), DDT,...

Výňatek z připomínek k dokumentaci a posudku provedených v rámci procesu hodnocení vlivu budování sarkofágu (asanaci objektu A114) ve Spolaně Neratovice na životní prostředí

Diskuse metod mi připadá jako ryze účelově, někdy až absurdně zaměřena proti jiným metodám. Proč pojednávat o omývání vodou, jestliže látky nejsou ve vodě rozpustné. Nebo...

Spolana Neratovice reaguje na článek Český Agent Orange

Jinak budeme samozřejmě rádi, když nám čtenáři našich stránek budou i nadále psát své připomínky či příspěvky. Z toho následujícího jsme se například dozvěděli, že základ pro...

Český Agent Orange

Četné zdravotní potíže zaměstnanců závodu dovedly tehdejšího ředitele Spolany k rozhodnutí nový provoz uzavřít. Až po čase byl jako příčina nemocí odhalen TCDD a zjistilo se, že...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě