Kraje nezveřejnily plány snižování emisí spaloven odpadů

Krajské úřady měly po obdržení návrhů plánů snižování emisí od spaloven odpadů zveřejnit na internetu upozornění pro veřejnost, že je může připomínkovat. Udělaly to jen čtyři...

Seminář "Toxické látky versus zdraví"

Partnerství, o.p.s., a sdružení Arnika uspořádají seminář "Toxické látky versus zdraví". Konat se bude ve dnech 20. a 21. května 2003 v Praze. Jeho cílem je seznámit lékaře,...

Bezpečnostní zprávu Spolany lze připomínkovat na internetu

Koncem ledna obdržely obce v okolí Spolany její novou bezpečnostní zprávu na CD. Do cca 15. února vyhlásí na svých úředních deskách zahájení lhůty pro připomínkování bezpečnostní...

Arnika se sejde s ministrem Ambrozkem

Zástupci ekologických organizací se v pátek v 8:30 sejdou na zhruba hodinové schůzce s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem v budově ministerstva, aby mu sdělili své...

Spolana oddaluje platby za škody

Jak informovala MF Dnes, sliby, které rozdal generální ředitel chemické továrny Spolana Miroslav Kuliha, chemička zatím neplní. Mnozí zemědělci zatím čekají na zaplacení škod...

Vrch Trupelník se stal přírodní rezervací

Vrch Trupelník, kam Tým Bořena a teplické organizace ČSOP stěhovaly v letech 1985 - 1993 ohrožené druhy rostlin z předpolí Radovesické výsypky, se stal přírodní rezervací. Stalo...

V Praze se bude diskutovat o likvidaci jedů

Zhruba pětadvacet odborníků z celého světa přijede do Prahy jednat o možnostech likvidace nejtoxičtějších látek světa, takzvaných perzistentních organických látek - POPs...

Schválená Politika územního rozvoje – jeden kompromis zakrývá další nedostatky

"Odborníci se shodli na tom, že by došlo k závažnému poškození cenných lokalit, proto MŽP vydalo k dokumentaci zamítavé stanovisko. Pro každý záměr, který by měl negativní vliv...

Seminář bude hledat odpovědi na problémy Liberecka i Evropy

Naplňování Stockholmské úmluvy či nespalovací metody nakládání se zdravotnickými odpady – to budou hlavní témata pracovního semináře Evropské pracovní skupiny mezinárodní sítě...

Kdy Spolana spočítá chlór?

Spolana Neratovice neví, jaké množství toxického chloru se nachází v jejích provozech. Vyplývá to z posudku bezpečnostní zprávy Spolany, který pro Arniku zpracoval nezávislý...

Spolana odmítla kompromis ve sporu se školkami Knížecí Dvůr

Z podnětu sdružení Arnika proběhla koncem listopadu na Ministerstvu životního prostředí ČR schůzka, na níž generální ředitel Spolany přislíbil, že jeho podnik uhradí zemědělcům a...

Náměstek hejtmana: průmyslovým podnikům podmínky zmírňovat nebudeme

Toto uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Miroslav Novák v odpovědi (1) na otevřený dopis, který hejtmanovi Palasovi zaslalo sdružení Arnika...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě