O toxických látkách v plastových hračkách na Světovém sněmu recyklátorů v Praze

30.10.2015 - Jindřich Petrlík | Články
Na celosvětovém sněmu recyklačních firem a svazů, který se v tomto týdnu konal v Praze, Arnika prezentovala alarmující výsledky analýz Rubikových kostek a dalších hraček z recyklovaných plastů zakoupených v šesti zemích EU. Chemické analýzy v nich odhalily vysoké koncentrace bromovaných difenyléterů, používaných jako zpomalovače hoření. Tyto látky negativně působící na nervovou soustavu a tím pádem i vývoj dětí, nemají v takových hračkách co dělat. Dostaly se tam recyklací plastů z elektroniky, většinou v Číně. Právě na jejich příkladu Arnika recyklátorům z celého světa ukázala na problém toxické recyklace. Jak zástupce Arniky uvedl, za tento problém nejsou zodpovědné jen recyklační firmy v Číně, ale především vyjednavači Evropské unie, jmenovitě Nizozemí a Německa, kteří prosadili do mezinárodních regulí příliš benevolentní limity pro jmenované látky v odpadech.

Více o prezentované studii o toxických látkách v hračkách najdete v samostatné tiskové zprávě.

Předseda Arniky, Jindřich Petrlík vystoupil na Světovém sněmu pro recyklaci konaném v Praze na základě pozvání Mezinárodní radou pro recyklaci (Bureau of International Recycling - BIR) s příspěvkem nazvaným „Toxická recyklace neboli jak se vyhnout otrávení recyklačního kruhu?“. Vedle toxických látek v hračkách poukázal také na kontaminaci stavebních materiálů dioxiny v důsledku používání popílků ze spaloven odpadů, které obsahují vysoké koncentrace dioxinů. „Pokud se chce recyklační průmysl vyhnout pošpinění myšlenky recyklace a dnes v Evropě tolik diskutované cirkulární ekonomiky, musí se vyhnout recyklaci materiálů obsahujících vysoké koncentrace toxických látek a tlačit spíše na zpřísnění norem na mezinárodní úrovni, než na jejich benevolentní nastavení. Jinak ztratí důvěru veřejnosti a to by byla škoda, protože recyklace sama o sobě šetří cenné suroviny,“ řekl ke své prezentaci Petrlík.

Organizace BIR sdružuje 850 organizací a 34 národních federací ze sedmdesáti zemí světa. Přesto, že jde o významnou organizaci z hlediska nakládání s odpady, věnovali jejímu celosvětovému sněmu ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek minimální pozornost.“ Je to smutné a dokumentuje to nezájem vrcholné české politiky o recyklaci odpadů,“ řekl Petrlík.

Prezentace Arniky na Světovém sněmu pro recyklaci ke stažení v pdf.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu