en ru

Občané, odborníci i obce odmítli polygon v Mladé

17.4.2002 - Milovice | Tiskové zprávy
Včera proběhlo v kulturním domě v Milovicích veřejné projednání záměru společnosti Škoda Auto na výstavbu polygonu pro testování nových typů vozů. Zúčastnění odborníci, občané, zástupci obcí, státních orgánů a mladoboleslavské Škody diskutovali až do pozdních nočních hodin. V sále se sešly přibližně tři stovky lidí – většina z nich umístnění polygonu do středu regionálního biocentra Mladá kategoricky odmítla. Občanům vadí, že by byla velká část přírodní oblasti trvale nepřístupná a došlo by k obrovské devastaci ekosystémů, unikátních z pohledu celé České republiky. Zástupci Škody zase odmítali přistoupit na kompromisní umístění polygonu u obce Luštěnice. Jednotlivé varianty by mělo během několika týdnů posoudit Ministerstvo životního prostředí ČR a vydat odborné stanovisko.
„Jedná se o jedno z nejcennějších území v České republice,“ prohlásil včera předseda České společnosti entomologické RNDr. Jan Vittner o centru regionálního biocentra Mladá. Podle něj se v celém areálu, kde chce Škoda Auto vybudovat polygon, vyskytují kriticky ohrožené druhy živočichů a stavbu není možné realizovat bez zničení jejich biotopů. Mgr. Vladimír Vrabec ze Společnosti pro ochranu motýlů pak uvedl, že v oblasti byla učiněna celá řada tzv. prvonálezů – byly zde objeveny dvě desítky druhů živočichů, které dosud nebyly zaznamenány nikde jinde v celé republice. I podle dalších odborníků jde o unikátní území. Za sto let uzavření oblasti pro veřejnost a její využívání armádami se zde zakonzervoval stav přírody teplé nížinné oblasti Čech z počátku minulého století. Všechny ostatní podobné oblasti byly zničeny intenzivním zemědělstvím. Umístění polygonu na území bývalé obce Mladá podpořil pouze Krajský úřad, město Benátky nad Jizerou a Ministerstvo zemědělství. To naopak odmítlo kompromisní variantu Luštěnice, protože se zde nachází produkční les. „Bude nezbytné rozhodnout, zda je pro naši společnost důležitější pěstování stromů na výrobu dřeva nebo ochrana jedinečných ekosystémů s desítkami téměř vyhynulých druhů živočichů,“ uvádí Martin Skalský ze sdružení ARNIKA. Podle něj by mělo být regionální biocentrum Mladá vyhlášeno chráněným přírodním územím. Na péči o tuto oblast a likvidaci pozůstatků po ruské armádě by pak bylo možné získat peníze od státu. Jak vyšlo včera najevo, Škoda Auto ve spolupráci s Krajským úřadem se snaží prosadit stavbu polygonu v Mladé ještě dalším způsobem – změnou územního plánu. Většinu přítomných občanů to překvapilo. Současný územní plán VÚC Milovice-Mladá vymezuje předmětnou lokalitu jako regionální biocentrum a území pro rekreaci. V novém územním plánu, který se bude projednávat už květnu, je naproti tomu zakreslen polygon. Na rozdíl od stanoviska ministra životního prostředí v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí bude územní plán (po projednání s veřejností a schválení) závazným právním dokumentem.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu