Odpadové hospodářství obce Březí u Mikulova

Jihomoravský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Michal Klajban Hikingisgood.com) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Březí leží v okrese Břeclav, několik kilometrů od Mikulova. Celkově je v obci 518 obydlených domů a bytů. V jedné domácnosti žijí v průměru 3 osoby. Produkce směsného odpadu se v obci pohybuje kolem 100 kg na 1 obyvatele, což je jedna z nejnižších v Jihomoravském kraji (mezi obcemi od 1001 do 5000 obyvatel). Obec dosahuje 50 % úrovně recyklace.

Systém odpadového hospodářství

V obci Březí je zaveden tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Třídí se stejné komodity jako ve většině jinych obcí, rozdíl je ale v tom, že se zde sleduje, kolik která domácnost vytřídí, kolik vyprodukuje směsného odpadu a na základě těchto dat se počítá sleva z místního poplatku (platby na hlavu). Sleva se počítá nejen z množství vyprodukovaných odpadů, ale je závislá také na tom, zda se domácnost snaží odpadům předcházet. V praxi to vypadá tak, že každá domácnost třídí suroviny do svých nádob (jsou umístěny přímo u domu). Podrobnosti naleznete na webu http://arnika.org/priklady-dobre-praxe-stko-mikulov. V roce 2014 se do systému zapojilo 960 obyvatel (ostatní jsou zapojeny také, ale nemusí plnit podmínky pro udělení slevy).

Nedílnou součástí ISNO je osvěta, a to dokonce mnoha cestami: na webových stránkách obce, ve zpravodaji, na portálu www.mojeodpadky.cz, kde jsou ke zhlédnutí stavy účtů a bonusů za jednotlivá stanoviště. Nechybí videa na Youtube ani facebookové stránky.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v roce 2014.

  2014 2015
  (kg/ob) (kg/ob)
Papírové a lepenkové obaly 22,0 22,1
Plastové obaly 18,0 21,3
Sklo 16,0 19,1
Textilní materiály 0,5 1,4
Biologicky rozložitelný odpad 82,0 79,0
Směsný komunální odpad 108,2 97,5
Objemný odpad 24,9 33,0
Úroveň recyklace (%)  51,0 52,3

Zavedení motivačního systému v roce 2011 vedlo k výraznému poklesu produkce směsného komunálního. Během 2 let obec snížila produkci tohoto odpadu skoro na polovinu (viz graf - směsný odpad/SKO, tříděný sběr/TS, bioodpad/BIO).

Brezi u Mikulova

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje

Webové stránky obce: http://www.breziumikulova.cz/

Pubikace Hnutí Duha: http://www.hnutiduha.cz/publikace/uspesna-opatreni-v-nakladani-s-odpady-na-urovni-obci

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Březí byla v roce 2016 nominována na Odpadového Oskara v kategorii 2. Obec má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu ze všech obcí Jihomoravského kraje velikosti od 1001 do 5000 obyvatel. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace (přes 50 %). Březí je příkladem obce, která ukazuje, jak důležité je nastavení systému nakládání s odpady. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: