Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Mikulčice

Jihomoravský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Mercy from Wikimedia Commons. (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Mikulčice se nachází na Hodonínsku, v samotném centru historické Velké Moravy. Obec má přibližně 2000 obyvateli. Většina obyvatel žije v rodinných domech a topí plynem.

Obec dlouhodobě vykazuje podprůměrnou produkci směsných odpadů, což je dáno i způsobem platby za odpady. V obci je zaveden známkový systém, tzn. že se platí pouze za vyvezené plné popelnice. K výraznému poklesu produkce směsných odpadů došlo mezi lety 2013 až 2015, kdy obec zprovoznila kompostárnu (malé zařízení s kapacitou do 150 tun za rok) a sběrné středisko odpadů. Díky těmto opatřením klesla produkce směsného odpadu na 1 obyvatele o cca. 50 kg. Úroveň recyklace v letech 2015 a 2016 přesáhla 50 % (viz tabulka).

V Mikulčicích se do pytlů třídí papír a plasty, do barevných kontejnerů na ulici papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. Další suroviny (textil, jedlé oleje, nebezpečné odpady, elektroodpady, baterie …) lze odnést do sběrného střediska (otevřeno je 4 dny v týdnu). Bioodpady se také sváží přímo od domu, případně je mohou obyvatelé obce odvézt do sběrného dvoru (kompostárna je jeho součástí).

  2015 2016 2015 2016
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 56,088 29,53 28,5 15,1
plast 35,915 41,58 18,2 21,2
sklo 19,513 30,47 9,9 15,6
nápojové kartony 1,95 2,17 1,0 1,1
dřevo 3,59 83,61 1,8 42,7
bioodpad 150 150 76,1 76,6
směsný odpad 174,44 175,21 88,5 89,4
objemný odpad 65,04 48,23 33,0 24,6
         
úroveň recyklace 52,72% 60,16%    

Obec má lehce nadprůměrný příjem od EKO-KOMU (132 Kč/ob/rok 2015). Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány ve zpravodaji obce. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou, kde probíhá soutěž ve sběru papíru (nejlepší třída vytřídí i 150 kg papíru na jednoho žáka).

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje a obcí

Webové stránky obce k odpadům: http://www.mikulcice.cz/obec-125/odpadove-hospodarstvi/

Zpravodaj obce: http://www.mikulcice.cz/urad-obce/zpravodaj-obce/

Komunikace se starostou obce Ing. Janem Vlašicem

Indikátory odpadového hospodářství: http://arnika.org/indikatory-oh-obci

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: