Chyba
  • JFolder: :files: Cesta není ke složce. Cesta: /home/ftpsite/arnika.org/www/soubory/obrazky/2011-06-03_Thakurova_uzavreny_park_web_Losak
Oznámení
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: soubory/obrazky/2011-06-03_Thakurova_uzavreny_park_web_Losak

Obyvatelé Dejvic odmítají kácení parku. A nabízejí radnici svou pomoc.

2.6.2011 - PRAHA - Společná tisková zpráva občanských sdružení Arnika a Tilia Thákurova | Tiskové zprávy
Nesouhlasíme s kácením hodnotných stromů, bojíme se o osud parku v Thákurově ulici a žádáme radnici, aby začala o proměnách veřejných prostranství jednat s občany. Výzvu s takovým obsahem zaslalo občanské sdružení Tilia Thákurova pražskému magistrátu a šesté městské části.

Park s alejemi osmdesátiletých lip chce od roku 2007 vykácet Technická správa komunikací hlavního města (TSK). Přestože všechna odborná posouzení (s výjimkou posudku objednaného TSK) doporučují postupnou obnovu parku, TSK nadále usiluje o vykácení všech vzrostlých stromů v parku. Protože dosavadní kroky radnice Prahy 6 jsou v rozporu s proklamovaným zájmem na postupné obnově parku, vyzvalo místní občanské sdružení úřady k uzavření dohody o partnerství při správě parku, která by umožnila skutečnou dlouhodobou a kvalitní péči o park s prioritou udržení kvality životního prostředí rezidentů i návštěvníků parku.

„Vyzvali jsme zodpovědné politiky, aby postupovali v souladu se svým vlastním koncepčním dokumentem a současně umožnili občanům zodpovědnou a soustavnou participaci na péči o park, tedy spolurozhodování o podobě postupné obnovy aleje, způsobech ošetřování stromů ale i celkové podobě tohoto historického parku. Radnice i TSK vynakládá mimořádné úsilí, aby přesvědčila uživatele parku o nepředvídatelné nebezpečnosti lipové aleje a potřebě preventivního kácení. Máme přirozeně zájem na kvalitním a bezpečném prostředí parku, respektujeme znalecká doporučení, a právě proto nemůžeme sdílet démonizující tvrzení o nevyzpytatelném nebezpečí pádu stromů," říká Marie Jelínková z občanského sdružení Tilia Thákurova. „Svým postojem reprezentujeme více než patnáct set lidí, kteří již v roce 2008 podepsali petici za zachování čtyřřadého stromořadí," doplnila Jelínková.

Občanské sdružení navrhuje, aby byl park převeden do správy městské části Praha 6. Ta by pak uzavřela partnerství s místním občanským sdružením a konzultovala by s ním další postup. Tento návrh vychází ze schválené Koncepce péče o zeleň v Praze, kde se přímo předpokládá, že magistrát by měl postupně menší parčíky a další zelené plochy převádět do správy jednotlivých městských částí. (1) Magistrát v koncepci sám přiznává, že Technická správa komunikací hlavního města nemá dostatek odborníků k tomu, aby mohla vedle oprav a údržby silnic pečovat také o parky.

Přestože zastupitelstvo hlavního města schválilo koncepci v červnu 2010, na městské části dosud žádný park převeden nebyl. „Nechceme donekonečna bojovat s úřady a předkládat jim požadavky, rádi bychom sami přispěli k vzorové péči o park. Nabízíme pomoc dendrologů, právníků i dalších odborníků. Jsme připraveni zapojit do plánování obnovy parku další obyvatele Dejvic, které nyní úřady přehlížejí," řekla Marie Jelínková.

Místní občany podporuje mimo jiné i bývalá poslankyně a herečka Táňa Fischerová: „Před volbami všechny strany vyvěsily plakáty o zachování zeleně ve svých místech. Park v Thákurově ulici už jednou svému neblahému osudu k velké radosti většiny občanů ušel. Nechce se věřit, že přichází nové kolo pokusu o jeho likvidaci. TSK nemůže rozhodovat o zeleni, má na starosti jiné věci. Zeleň patří městu a lidem, kteří v něm žijí a je nezbytná pro naše přežití fyzické i psychické. Město a jeho politici mají plnit své předvolební sliby a chránit to, co mají v popisu práce. Stromy se nemohou bránit, a proto je chrání občanská sdružení a my, co ještě potřebujeme dýchat, dívat se do korun stromů a naslouchat zpěvu těch ptáků, kteří zatím ve městě přežili," řekla Táňa Fischerová.

Podle sdružení Arnika je jedním z hlavních problémů fakt, že magistrát nepovažuje park v Thákurově ulici za park, ale takzvanou silniční vegetaci. „Nezájem Technické správy komunikací komplikuje správnou péči o park. Zelený pás, který se táhne od Thákurovy až ke Stromovce, má přitom mimořádnou hodnotu z hlediska životního prostředí i urbanistické struktury Dejvic," vysvětlila mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková. (2) Odstrašujícím pohledem do budoucnosti parku v Thákurově ulici může být návštěva ulice Nikoly Tesly jen o několik bloků dále. Z někdejší 4řadé aleje, jež bývala také součástí zeleného pásu Dejvic, dnes zůstává také již jen torzo původního počtu stromů v pouhých 2 řadách a na místě původních vnějších stromořadí parkují auta.

Dokladem absurdního právního přístupu k statutu parku je rozhodnutí silničního správního úřadu Městské části Praha 6 z počátku května t.r., kdy na žádost TSK rozhodl o „uzavření chodníku podél parku (parkovacího prostoru)", a to údajně na základě zákona o pozemních komunikacích. Tento zákon umožňuje uzavření provozu na pozemní komunikaci, nařízení objížďky apod. a jeho použití k uzavření parku - tedy pro „provoz" návštěvníků sedících na lavičkách či lidí venčících pejsky – je zjevně nesmyslné a sledující jediný účel: vyvolat v lidech pocit ohrožení stromy a smíření se s jejich brzkým pokácením bez ohledu na to, zda je to skutečně nutné.

{gallery}2011-06-03_Thakurova_uzavreny_park_web_Losak{/gallery}

Poznámky a další informace:

(1) Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo novou Koncepci péče o zeleň v hlavním městě Praze (dále „Koncepce") svým usnesením ze dne 17. června 2010. V Koncepci se uvádí, že údržba dřevin TSK je problematická (citujeme z části 3.2.2.Koncepce):

Stav

1. Některé tzv. ostatní plochy patří svým typem mezi plochy místního významu, čili mezi plochy zeleně, o které by se měly starat Městské části. Jedná se především o vybrané části silniční zeleně (viz problémová oblast Silniční zeleň), která není součástí komunikace a o plochy s nevyjasněnými majetkovými vztahy, o které se stará OSM MHMP prostřednictvím svých správců.

2. Silniční zeleň včetně izolační zeleně jsou často v nevyhovujícím stavu a neplní dostatečně požadovaný účel zlepšení životního prostředí a tedy snížení vlivů silničních staveb na obyvatelstvo.

3. Městské části mají vybudované kvalitní kontrolní mechanizmy, kterými jsou schopny na svých územích kontrolovat péči o zeleň.

Kroky nutné k odstranění problémové oblasti

1. Převést část tzv. ostatních ploch na Městské části a svěřit jim jejich správu. Předat Městským částem stromořadí a uliční zeleň s výjimkou památných stromů a vybraných stromořadí.

2. Jedná se především o silniční zeleň včetně zeleně izolační ve správě TSK, kde již s některými MČ jednání probíhají (MČ Praha 6) a Dopravního podniku hl.m. Prahy.

3. Dále se jedná o plochy s nevyjasněnými majetkovými vztahy ve správě OSM MHMP. Zde je potřeba provést revizi současného stavu a plochy, které by byly vhodné k předání a majetkoprávní vztahy jsou již vyjasněny, MČ předat.

4. Nyní vynakládané finanční prostředky na správu ostatních ploch převést na MČ.

Výhody návrhu

Městské části zajistí péči o zeleň místního významu na svém území daleko efektivněji, o značnou část již pečují nyní. Znají detailně své území, požadavky občanů a zahrnou péči o zeleň do koncepce péče o celou městskou část (např. včetně chodníků). Péče o zeleň se zkvalitní, městské části disponují lepšími kontrolními mechanizmy než centrální správce. Dojde ke sjednocení péče o místně významnou zeleň na území MČ. Navíc ubudou stížnosti MČ na činnost centrálního správce.

V Koncepci péče o zeleň (v části 5.1.) se dále uvádí:

"Podporovat doplňování stávajících neúplných stromořadí v souladu s vhodnou stávající druhovou skladbou, nepřipustit likvidaci starých stromořadí bez jejich postupné obnovy a náhrady"

Celá koncepce je k dispozici zde:
http://envis.praha-mesto.cz/(lyifvw4550sjd1455u2ob255)/files/=73601/Praha_konc_peceozelen2010.pdf

(2) Podezření, že Technická správa komunikací zanedbává péči o park v Thákurově, potvrdila v roce 2009 Česká inspekce životního prostředí i její nadřízený orgán Ministerstvo životního prostředí. Konstatovala, že v parku byla dlouhodobě zanedbávána povinná péče vlastníka, stromy byl káceny bez jakékoliv náhradní výsadby, automobily parkující v ulici najížděly na stromy, udusávaly půdu a poškozovaly kmeny lip. Inspekce proto nařídila výsadbu 11 nových stromů a instalaci kovových zábradlí, která stromy chrání.

Příloha:

pdf Výzva o.s. Tilia Thákurova k uzavření partnerství při péči o park 4.47 Mb

  • Arnika: Centrum pro podporu občanů
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu