Konference: Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

27.11.2008 - Praha | Akce
Využití odborných poznatků a právních nástrojů v praxi občanských sdružení a obcí.

Seminář zaměřený na problematiku městské zeleně a její ochrany z pozice občanských sdružení a místních samospráv. Prezentace odborníků hovoří o významu zeleně pro zdraví obyvatel, kvalitu životního prostředí a hodnotu urbanizovaných území, o právním rámci ochrany dřevin a připravovaných legislativních změnách.

pdfPozvánka na seminář443.62 KB

pdfProgram semináře2.95 MB

Prezentace ze semináře ke stažení
I: Opomíjené funkce zeleně ve městech
pdfStromy ve městech očima hygienika1.84 MB MUDr. Eva Rychlíková, ČIŽP
pdfZávěry studií o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví1.52 MB MUDr. Radim Šrám, ÚEM AV ČR

pdfCo umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky8.26 MB

RNDr. Jan Pokorný, CSc., ÚSBE AVČR
II: Kácení a právní ochrana městské zeleně
pdfPrávní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona2.08 MB Ing. Pavel Chotěbor, MŽP
pdfVyužití právních nástrojů k ochraně dřevin v praxi289.42 KB JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., ČIŽP
pdfČinnost Inspekce, spolupráce s občany a obcemi6.58 MB Ing. Tomáš Mařík, ČIŽP

III: Hodnota a hodnocení zeleně
pdfHodnocení dřevin a citlivá péče o zeleň47.95 KB Ing. Bohumil Reš, AOPK
pdfVýsadba městské zeleně a její úskalí6.55 MB Ing. Jan Hamerník, Ph.D., Arboretum
pdfStromy a město – přístup k zeleni z hlediska urbanismu12.79 MB

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
IV. Ochrana městské zeleně v praxi
pdfMožnosti občanů při ochraně stromů a městské zeleně8.49 MB Martin Skalský, Arnika
pdfCelostátní kampaň Zachraňme stromy!887.81 KB Mgr. Lukáš Matějka, Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: