Místo plavek holínky. Odběr vzorků z Vltavy a pražských potoků a rybníků

24.7.2020 - PRAHA
Tento týden jsme odebrali vzorky vody a říčních sedimentů na několika místech Vltavy, v Motolském rybníce a v Kopaninském potoce. Necháme je otestovat na obsah bromovaných zpomalovačů hoření (BFR), ale také perfluorovaných látek (PFAS), které se používají například v teflonu, Gore-texu® nebo potravinových obalech a hasicích pěnách. Tyto látky přetrvávající v životním prostředí často kontaminují vody a v nich žijící ryby a další živočichy. K nám se pak vracejí zpět například v potravě. Arnika v rámci projektu Voda živá financovaného hlavním městem Prahou chce upozornit na nutnost tyto toxické látky zakázat.

FOTO: Martin Holzknecht / Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: