Ministerstvo životního prostředí promarnilo další šanci k zastavení rozšiřování pražského letiště

19.2.2021 - PRAHA | Novinky
Foto: Wikomedia Commons, Hynek Moravec
Opět vyzýváme ministra Brabce, aby odmítl rozšiřování letiště. Podle prognóz Evropské environmentální agentury bude v roce 2050 letecká doprava zodpovědná za 22% celosvětových emisí CO2. V blízké budoucnosti budou letadla nadále závislá na fosilních palivech. Zlepšování účinnosti paliv nebo jiná technická řešení zatím nevedou k dostatečnému eliminování dalšího navýšení globální teploty. Jedinou šancí pro snížení emisí z letectví je proto pokles objemu letectví.

Otevřený dopis - odpověď ministru životního prostředí Brabcovi

V únoru jsme obdrželi odpověď ministra životního prostředí na náš otevřený dopis vyzývající k odmítnutí dalšího rozšiřování Letiště Václava Havla.  V dopise jsme upozorňovali především na možnost ovlivnit vývoj této kauzy v průběhu mezirezortního připomínkového řízení 4. aktualizace Politiky územního rozvoje (PÚR), závazného dokumentu představujícího obdobu územního plánu na celostátní úrovni.

Z odpovědi ministra je jasné, že MŽP se zříká možnosti podílet se v rámci tohoto připomínkování na snahách zastavit nezodpovědné rozšiřování pražského letiště. Ministr tvrdí, že v návrhu aktualizace PÚR „hlavní podstata a účel článku spočívající ve vymezení paralelní dráhy, zůstává aktualizací nedotčen, a tedy nemůže být ze strany MŽP připomínkován.” S tímto výkladem nesouhlasíme a považujeme ho za alibistický. Úkolem aktualizací PÚR je prověřit její aktuálnost jako celku. Pokud by tomu tak nebylo, aktualizace by byla zbytečná. V rámci této nevyužité příležitosti, odstranit novou paralelní dráhu z PÚR, ministerstvo promarnilo šanci zásadněji ovlivnit novou Koncepci letecké dopravy, která se na PÚR bude odvolávat.

Letecká doprava výrazně přispívá k produkci skleníkových plynů. V roce 2019 se do řebříčku 10 největších producentů CO2 na světě dostala také letecká společnost Ryanair. Do té doby všechna místa obsazovaly pouze uhelné elektrárny. Letecká doprava navíc spolu s lodní dopravou představuje nejrychleji rostoucí zdroj skleníkových emisí. Jen za posledních dvacet let emise z letecké dopravy vzrostly o necelých 130 %.

Letadla s bezemisním pohonem jsou však hudbou daleké budoucnosti. Do té doby, než nahradí zastaralé technologie, emise budou díky rozšíření kapacity letiště drasticky narůstat. V prosinci 2020 EU navýšila svůj závazek z Pařížské dohody a zavázala se ke společnému snižování emisí skleníkových plynů o nejméně 55 % do roku 2030. Pařížská dohoda ukládá státům povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení jejich cílů. Snahy eliminovat další navýšení globální teploty je potřeba vyvíjet v každém odvětví. Dostačující řešení jsme zatím nezaregistrovali.

Letos na podzim končí platnost souhlasného stanoviska MŽP k EIA. Pokud se do té doby nerozběhne územní řízení, mohlo by MŽP souhlasné stanovisko neprodloužit a zkomplikovat tak výstavbu nové ranveje.

Vláda záměr rozšiřování letiště představila veřejnosti na podzim 2019. Byl zmíněn plán navýšit kapacitu letiště na 30 milionů cestujících ročně. Letiště rozšiřování stále plánuje. Jiné evropské země situaci ale řeší jinak. Francie před pár dny odmítla projekt rozšíření státního letiště Charlesa de Gaulla v Paříži. Důvodem je klimatická změna. Od rozšiřování jako takového nicméně neupustila, žádají jenom přepracování projektu tak, aby byl ekologičtější. Svoje plány na novou ranvej stoplo nyní i Vídeňské letiště. Důvodem je pandemií způsobený pokles cestujících a s tím spojený výpadek příjmů.

Banner-stika

Sledujte nás: