Organochlorové pesticidy a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR

28.12.2014 - Jindřich Petrlík | Články
Arnika prováděla v roce 2010 rozsáhlý výzkum perzistentních organických látek (POPs) v sedimentech a rybách z českých, moravských a slezských potoků a řek. Zde prezentujeme výsledky již druhé studie, která vznikla na základě analýz provedených na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT). Předchozí studie se věnovala fluorovaným látkám a bromovaným zpomalovačům hoření. Tato je zaměřena na polychlorované bifenyly a organochlorové pesticidy a zpracovala ji stážistka u Arniky Lenka Hájková jako bakalářskou práci na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Větší část práce Lenky Hájkové je věnována interpretaci dat získaných analýzou 72 kusů různých druhů ryb a 32 sedimentů z různých lokalit České republiky v laboratořích Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT. Hlavním cílem projektu bylo zjišťování obsahu BFRs a PFCs ve zmiňovaných matricích. V místech odběrů byli vytipování potenciální znečišťovatelé, kteří mohli ovlivňovat množství těchto látek v životním prostředí, především ve sledovaných matricích. I proto při vyhodnocení OCPs a PCB bylo v některých lokalitách zjištěno, že označené potenciální zdroje vliv na znečištění těmito látkami nemají, primárně byly vytipovány jako zdroje BFRs a PFCs.

Lenka Hájková ve své práci dospěla k následujícím závěrům:

Organochlorové pesticidy měly v rybách největší zastoupení v řece Bílině odlovené v blízkosti chemické firmy Spolchemie, kde se suma všech vyhodnocovaných OCPs dostala na hodnotu 133,77 μg/kg živé hmoty. Opakem, tedy nejčistší lokalitou, byl Pohránovský rybník, kde byly detekovány pouze HCB a p,p-DDE, ale jejich zastoupení bylo minimální. Zastoupení OCPs v sedimentech bylo nejhojnější v řece Vltavě v Kralupech nad Vltavou pod zdroji, kde jejich ΣOCPs byla 198,81 μg/kg sušiny.

Ryby z řeky Labe obsahovaly nejvyšší koncentrace polychlorovaných bifenylů ze všech vzorků ryb, které byly pro výzkum odchyceny. Výskyt těchto látek v řece Labi není až tolik překvapivý s ohledem na působnost několika chemických firem podél řeky Labe. Navíc PCB bylo ještě před svým zákazem v České republice celoplošně využíváno. Mezi nejčistší lokalitu z pohledu všech pěti vyhodnocovaných kongenerů PCB, je stejně jako u pesticidů, Pohránovský rybník. Z pohledu sedimentů mezi nejvíce znečištěné řeky polychlorovanými bifenyly patří řeky Lužická Nisa ve Vratislavicích pod zdroji (724,89 μg/kg sušiny) a Bílina v Trmicích pod spalovnou (1 467,98 μg/kg sušiny).

Z výsledků studie vyplývá, že řeky Labe, Bílina nebo Lužická Nisa patří mezi místa zatížená organochlorovými pesticidy či polychlorovanými bifenyly. Dlouhá persistence a obtížná degradace těchto látek způsobuje, že množství těchto látek v životním prostředí pravděpodobně i nadále zůstane jen obtížně řešitelným problémem.

pdfDříve publikovaná studie o fluorovaných látkách a bromovaných zpomalovačích.1.37 MB

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu