Ostravské ovzduší - zdravotní rizika?

28.5.2009 - OSTRAVA | Akce
Ve čtvrtek 28.5. 2009 pořádá sdružení Arnika v Knihovně města Ostravy (ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava) od 10.00 do 15.00 hod. seminář k problematice ostravského ovzduší, určený hlavně pro pracovníky státní správy, členy občanských sdružení ale i dalším z

Ve čtvrtek 28.5. 2009 pořádá sdružení Arnika v Knihovně města Ostravy (ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava) seminář k problematice ostravského ovzduší, určený hlavně pro pracovníky státní správy, členy občanských sdružení ale i dalším zájemcům.

Seminář je v první části zaměřen na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, představení krajského plánu snižování emisí, monitoring stavu znečištění a využití poznatků z Integrovaného registru znečišťování. Druhá část se bude týkat hodnocení zdravotních rizik znečištěného ovzduší, problematice zvýšené nemocnosti u dětí i neplodnosti v souvislosti se zhoršeným ovzduším.

 

Organizační podrobnosti

 • Občerstvení zajištěno. Nápoje k dispozici během celého semináře.
 • Účastníkům proplácíme jízdné veřejnou dopravou do místa konání semináře.
 • Účastnický poplatek 100 Kč je možné uhradit hotově na místě nebo předem na bankovní účet číslo 194 326 0339/0800, Česká spořitelna, Praha 1. Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu semináře a tištěné materiály.
 • Registrovat se můžete zasláním zprávy (jméno, adresa, organizace) na e-mailovou adresu lenka.lukackova@arnika.org nebo telefonicky na čísle  22....

  Věříme, že Vás náš seminář zaujme a těšíme se na setkání s Vámi!

  Lenka Lukáčková

  Sdružení Arnika
  Chlumova 17
  130 00 Praha 3

  Podpořeno grantem Nadace Partnerství a Ministerstvem životního prostředí ČR. Tato aktivita je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  Podrobný program semináře

  9:30 Registrace
  10:00 Zahájení

  10:10 Problematika kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a činnost krajského úřadu
  Lektor: Ing. Marek Bruštík, Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

  10:45 Monitorování a hodnocení stavu znečištění ovzduší v Ostravě
  Lektorka: Mgr. Blanka Krejčí, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

  11:15 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší
  Lektor: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ústav ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií, Ostravská univerzita

  11:45 Nové poznatky o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší
  Lektor: MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR

  12:15 – 13:00 Občerstvení

  13:00 Environmentální faktory neplodnosti
  Lektor: MUDr. Richard Lachčina, lékař, Klinika pro léčbu neplodnosti Gyncentrum s.r.o. Ostrava

  13:35 Nemocnost ostravských dětí v závislosti na znečištění ovzduší
  Lektorka: MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka, Ostrava

  14:10 Využití Integrovaného registru znečišťování k hodnocení zátěže životního prostředí
  Lektor: Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady, sdružení Arnika

  14:40-15:00 Diskuze

Banner-stika

Sledujte nás: