Pesticidy kolem nás mění vývoj malých dětí

20.2.2003 - Hnutí Duha | Články
Stovky tun pesticidů, které podle nových zjištění vědců mohou narušovat funkci hormonů a jsou podezřelé ze spoluodpovědnosti za rapidně rostoucí počet případů některých druhů rakoviny, vývojových vad a klesající kvalitu lidského spermatu, končí každoročně na českých polích, vinicích a v sadech.

Mezi nejdůležitější patří mimo jiné atrazin, běžně používaný na kukuřici, vinclozolin, kterým se postřikují hlavně vinice, alachlor určený k ničení plevelů v polích řepky či thiram, pesticid vyvinutý k ochraně obilí a ovocných sadů. Podobné účinky mají také některé už zakázané přípravky včetně DDT.

Vědci zjistili, že společně s dalšími chemickými látkami, jako jsou polychlorované bifenyly, dioxiny a ftaláty, imitují hormony či naopak blokují jejich účinek v těle. Mohou tak komplikovanými mechanismy narušovat důležité pochody během vývoje malých dětí i plodu v těle matky. V tomto období života totiž velmi malá, přesně dávkovaná, cílená, načasovaná a vzájemně koordinovaná množství hormonů určují například správné formování mozku a pohlavních orgánů dítěte. Vady se často projevují až v dospělosti, o několik desetiletí později.

Lékaři se domnívají, že právě tyto pesticidy a další látky proto mohou nést částečnou odpovědnost za některé varující zdravotní trendy: - Množství spermií v lidském spermatu se podle některých studií za 50 let snížilo asi o 40 %.

- Počet případů rakoviny varlat, nejčastějšího druhu karcinomu u mladých mužů, se v průmyslových zemích u lidí do 50 let zvyšuje o 2-4 % ročně. Přibývá i případů rakoviny prsu.

- Roste četnost různých vývojových poruch pohlavních orgánů mužů i žen.

- Věk, ve kterém ženy dospívají, se každé desetiletí o několik měsíců snižuje. Mezi narozenými dětmi také záhadně přibývá dívek.

Experimenty na laboratorních zvířatech ukázaly, že tyto pesticidy a další takzvané endokrinní disruptory způsobují snížení množství spermií a feminizaci samců (úbytek samčích znaků), posunutí věku, ve kterém zvířata dosahují puberty, abnormální zvětšení prostaty i další zdravotní vady. Vědci jim připisují také některé poruchy pozorované v přírodě: deformace varlat i vaječníků či zmenšené penisy u floridských aligátorů, nízkou kvalitu spermatu a deformace varlat pum, poruchy rozmnožování u norků, homosexuální chování racků, maskulinizaci (objevující se samčí znaky) samic mořských měkkýšů a další.

Navíc tyto látky účinkují už v dávkách donedávna považovaných za bezpečné. Směs pesticidů atrazinu a aldicarbu s dusičnany v koncentracích, které odpovídají znečištění podzemních vod v amerických zemědělských regionech, mění u laboratorních myší hmotnost těla, hladinu hormonů štítné žlázy i míru agresivity. Podobné účinky při extrémně nízkých dávkách byly objeveny u pesticidů vinclozolinu, atrazinu či endosulfanu nebo u bisfenolu-A, plastu používaného v konzervách a dětských lahvích.

Podezření odborníků podporují některé trendy: - Průzkumy mezi členy dánského sdružení ekologických zemědělců zjistily, že ve srovnání s různými skupinami dělníků nebo se vzorkem běžných zaměstnanců letecké společnosti mají v průměru podstatně více spermií. Farmářům, kteří minimálně čtvrtinu svého jídla vaří z biopotravin, naměřili o 43 % vyšší koncentraci spermatu.

- Ve Španělsku se ukázalo, že počet případů chlapců s vývojovou vadou, vinou které varlata během embryonálního vývoje zůstávají v břišní dutině, stoupá v jednotlivých obcích s místní spotřebou pesticidů.

- Studie mexických matek zjistila, že čím více mají DDE v mateřském mléce, tím kratší dobu mohou kojit.

V Německu je zakázáno dvanáct z nejvíce rizikových pesticidů, které se u nás běžně užívají - mimo jiné atrazin, acetochlor či alachlor.

V roce 2001 (poslední dostupná data) české zemědělství spotřebovalo přes 1 200 tun pesticidů s prokázanými hormonálními účinky nebo podezřením z nich. Hnutí DUHA proto prosazuje:

- zákaz pesticidů s prokázanými hormonálními účinky

- pozastavení registrace podezřelých přípravků, dokud výrobci neprokáží bezpečnost

- aby potravinářský průmysl a obchodní řetězce požadovaly po svých dodavatelích vyloučení rizikových pesticidů.

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: "Studie mapuje nové objevy v oblasti narušování účinku hormonů chemickými látkami a tím způsobených vývojových vad, rakoviny či poškození rozmnožovací soustavy. Vědci kousek po kousku skládají složitou mozaiku tohoto problému. Vinou komplikovaných vzájemných vazeb mezi různými látkami a dalšími faktory možná nikdy nebudeme vědět všechno do puntíku. Patrně nikdy nepůjde prokázat, že konkrétně pesticid x způsobuje y procent případů vývojové vady v. Vědci ale varují, že riziko je velké, a doporučují přistoupit k razantním opatřením ke snížení znečištění. Nejvíce ohrožené jsou malé děti a zárodky v těle matky. Stát by měl pesticidy s hormonálními účinky zakázat a podezřelým přípravkům pozastavit registraci. Odpovědnost nesou i potravinářské společnosti a obchodní řetězce, které musí svým zákazníkům zajistit čisté, kvalitní i bezpečné zboží a požadovat proto po svých dodavatelích, aby tyto typy pesticidů nepoužívali. Na českých polích a v sadech se každoročně použijí stovky tun několik typů pesticidů, které mají tyto účinky."

Studii lze stáhnout na: http://www.hnutiduha.cz/publikace/studie/EDpesticidy.pdf.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu