Podnikatel Štýbr porušil při průzkumu ložisek českých granátů zákon, sdružení žádají pokuty

13.3.2006 - TRUTNOV | Tiskové zprávy
Podnikatel Jan Štýbr nedávno dokončil průzkum ložisek českých granátů v Podkrkonoší a může tak požádat o povolení samotné těžby. Z dostupných informací však vyplývá, že Jan Štýbr při průzkumu nedodržel podmínky zákona – bez zvláštního povolení nejspíše zasahoval do cenné přírodní oblasti a o výsledcích průzkumu neinformoval obec Horní Olešnice, v jejímž katastru se ložiska nacházejí. Před občany tak bylo zamlčeno, jakým způsobem může případná těžba ovlivnit jejich životy na celá desetiletí. Občanské sdružení Pod Rovněmi a Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika se proto obrátili na Českou inspekci životního prostředí a ministerstvo se žádostí o přezkoumání celé věci. Sdružení tvrdí, že těžba nemůže být za těchto okolností povolena a za porušení zákona požadují udělení pokut.
„Horní zákon ukládá pro provádění průzkumné těžby jasné povinnosti. Ty však podnikatel Štýbr nesplnil a hrozí mu za to od Ministerstva životního prostředí (MŽP) milionová pokuta. Jsme přesvědčeni, že vznikl závažný důvod pro nepovolení vlastní těžby,“ říká Mgr. Lukáš Matějka z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Těžař měl podle něj informovat o výsledku průzkumné těžby obec Horní Olešnici, na jejímž katastru ložisko leží. To se však nestalo. Před prováděním průzkumů si podnikatel neopatřil ani nezbytné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, přestože práce měly probíhat v nivách potoků, které jsou významnými krajinnými prvky, a v biotopech zvláště chráněných rostlin a živočichů (1). „Jelikož už byla MŽP předána závěrečná zpráva s konkrétním výpočtem zásob nerostu, je s podivem, jak a kde k jejím výsledkům pan Štýbr došel. Přírodní lokality a v nich chráněné statky totiž tvoří podstatnou část zkoumaného území. V této souvislosti jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí, aby věc prošetřila a udělila pokuty za nedovolené zasahování do přírody, “ dodal právník. Podle Ing. Jaroslava Fingra, člena výboru občanského sdružení Pod Rovněmi, je aktivita podnikatele Štýbra provázena nesrovnalostmi od samého počátku. „Když Jan Štýbr přišel před třemi roky do Olešnice, pokusil se obejít zákony, obec i místní občany. V jeho původním návrhu k průzkumné těžbě byly stanoveny tak vysoké objemy zkušební zeminy (2), že by se při průzkumu prakticky vydrancovalo celé ložisko – a to bez jakéhokoliv schvalovacího řízení. Není divu, že máme z takových podnikatelských aktivit strach. O devastaci životního prostředí ani nemluvě.,“ uvedl Fingr. V počátečním stadiu na podnět občanského sdružení zabránilo ničení prostředí malebné podhorské obce MŽP a výrazně omezilo objem zkušebních vzorků granátonosných zemin. Vlastní průzkumy ale také neprobíhaly podle zákona. „Pakliže podnikatel nesplnil podmínky dané v rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území ze dne 29. 4. 2003 ani příslušná ustanovení dotčených zákonů (zejména horního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny) při průzkumné těžbě, neměl by již získat žádné další povolení. Pokud bude jeho aktivita v naší obci pokračovat, může dojít k nenahraditelným škodám na přírodě,“ obává se Fingr spolu s ostatními členy občanského sdružení Pod Rovněmi. Svoji podporu občanům vyjádřil v této kauze i exprezident České republiky Václav Havel (3).

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí